بررسی جامع نوع آوری ها در سامانه‌های پایداری لیید و بریام در جهت توسعه سامانه های مشابه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

افزایش مشکلات دنیای مدرن و رشد روزافزون جمعیت منجر به افزایش ساخت و سازهای بشری در جهت رفع نیازهای گسترده جمعیت گردیده است. این امر از یک سو سبب مصرف بیش از حد انرژی ، افزایش آلودگی‌های محیطی و از دست دادن حجم عظیمی از منابع طبیعی و از سوی دیگر سبب نادیده گرفته شدن نیازهای روانی، فرهنگی، اجتماعی انسان ها گردیده است. از اینرو سامانه های پایدار در اولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند .کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون در پی اجرای این سیاست‌ها در جهت حل مشکلات مختلف فرهنگی، زیست محیطی هستند. پیامد های مثبت ناشی از کنترل این آسیب ها و به حداقل رساندن آنها باعث به وجود آمدن سامانه‌های صدور گواهی نامه پایداری نظیر لیید در آمریکا و بریام در انگلستان گردید. با توجه به وضعیت کشور ایران در زمینه مصرف بی رویه انرژی و سرعت ساخت و سازها، در این مقاله ابتدا سامانه های لیید و بریام به عنوان نمونه های موفق جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس، با در نظر گرفتن هویت، فرهنگ و سایر عوامل موثر بر روابط اجتماعی مردم، ضوابطی در جهت ایجاد یک سامانه ارزیابی پایداری ساختمان سبز در ایران پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Assessment of Innovations in Green Building Certification Programs of LEED and BREEAM for Development of Similar Certification Programs in Iran

نویسندگان [English]

  • alaleh baghalian 1
  • vahid ghobadian 2
1 student
2 science committee of Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Increasing problems of the modern world and growth of population have led to a meaningful increase in the speed of constructions to meet the demands of the population. This, in one hand, has caused excessive consumption of fossil fuels, environmental pollution, losing a large amount of natural resources and on the other hand has led to marginalization of the psychological, cultural, social and local needs of the people in the constructions. Thus, sustainable construction programs have been given a high priority in the development policies of industrialized countries. The positive economic outcomes of controlling such issues and minimizing their effects resulted in establishment of sustainable certification programs, such as LEED in the United States and BREEAM in the UK. Considering Iran’s situation in excessive consumption fuels along with high speed of construction, in this paper, initially, two successful world class systems of LEED and BREEAM for issuing sustainability certifications were studied. Then, by considering the identity, culture and other factors affecting the social relations of the people, criteria’s for establishing a sustainable evaluation system for green building certification in Iran is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LEED
  • BREEAM
  • Iran
  • sustainable programs
  • Green building