تبیین تجاری سازی محصولات کشاورزی در اقتصاد روستایی کرگانرود تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

کشاورزی از دیرباز نقش مهمی در اقتصاد روستایی داشته و امرار معاش بسیاری از روستاییان وابسته به آن می‌باشد بخش کرگانرود تالش از مناطق مهم کشاورزی به شمار می‌رود و با توجه به تولید مازاد در برخی محصولات کشاورزی مانند برنج، کیوی مکان بسیار مناسبی جهت استقرار صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی است. در این مقاله به تبیین تجاری سازی محصولات کشاورزی در اقتصاد روستایی کرگانرود تالش پرداخته شده است. بخش کرگانرود یکی از بخش های شهرستان تالش در استان گیلان با مرکزیت شهر لیسار است. براساس فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه آماری ، تعداد 377 نمونه تعیین شد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد در راستای نتایج پژوهش پیشنهاد می شود : حمایت دولت از کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی .
جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت و سازهای بی رویه مسکونی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Agricultural Products Commercialization Explanation In Rural Economy At Karganrood Of Talesh

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Sedigheh Hassanimehr
Assistant Professor of Geography , Astara Islamic Azad University , Astara, Iran
چکیده [English]

Agriculture has long been playing important role in the economy of rural areas , so that the livelihood villagers depends on this matter. Karganrood section is one of the most important agricultural region in Talesh, and has extra production about many agricultural products such as Rice , Gardens, especially Kiwi...etc. Therefore Karganrood is suitable place for deployment of additional agricultural products and conversion industries. This paper focused on the commercialization explanation of agricultural products and its role in the rural economy of karganrood of Talesh in Guilan province, which selected 377 samples according to Cochran formula. Research methodology is descriptive – analytical . So some suggestions based on results in this region have been given:
- The government must be support agricultures and farmers then encourage them for agricultural products production.
- At this area any one has not permission for changing of land use from agricultural to settlement lands .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explanation
  • Commercialization
  • Agricultural products
  • Rural Economy
  • Karganrood Section