باورهای مذهبی و امنیت در فضاهای جغرافیایی (با تاکید بر حوزه سرزمینی آسیای مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

مذهب و باورهای مذهبی همواره یکی از معیارهای تمایز میان فضاهای جغرافیایی بوده و نوع باورها و اعتقادات مذهبی هر منطقه جغرافیایی عاملی موثر در شکل‌گیری ساختارهای مختلف آن منطقه است. مذهب به عنوان یک عنصر فرهنگی، منشا ایجاد تغییر، تفاوت و تباین در مکان‏های گوناگون بوده و شاید بر همین اساس برخی چالش‌های مشهود دینی و مذهبی، همچون ترویج افراط‌گرایی در جغرافیای جهان اسلام را نیز می‌توان در قالب این روند بررسی نمود.
این پژوهش با بهره‏گیری از اطلاعات به دست آمده از منابع کتابخانه‏ای و تا حدودی میدانی و استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن تبین مفاهیم مربوطه، با طرح این سوال که باورهای مذهبی چه تاثیری بر امنیت فضاهای جغرافیایی دارد؟ به واکاوی تاثیر این مولفه در امنیت حوزه سرزمینی آسیای مرکزی یرداخته، و در نهایت، نقش باورهای مذهبی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر امنیت فضاهای جغرافیایی را با بیان رابطه مستقیم بین این دو مقوله، به اثبات رسانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Beliefs and Security in Geographic Spaces (With emphasis on the Central Asian Territory)

نویسندگان [English]

  • hojjat Jahani Rad
  • seyed yahya safavi homami
  • Abdolreza Faraji Rad
  • ebrahim roomina
researcher
چکیده [English]

Religion and religious beliefs are always one of the criteria for distinguishing between geographical spaces and the type of religious beliefs and beliefs of any geographic region is an effective factor in the formation of different structures in that area. Religion as a cultural element is the source of change, difference, and contrasts in different places, and perhaps on this basis some evident religious and religious challenges, such as the promotion of extremism in the geography of the Islamic world, can also be considered in this process.
This research utilizes the information obtained from library resources and, to a certain extent, the field of research and the use of analytical-descriptive methods, while clarifying the relevant concepts, by specifying the question of which religious beliefs affect the security of geographical spaces? Has examined the impact of this component on the security of the Central Asian territory and, finally, has proved the role of religious beliefs as one of the factors influencing the security of geographical spaces by expressing a direct relationship between these two categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious belief
  • Geographic Space
  • Territorial Territory
  • Central Asia