بررسی اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر زیرساخت‌ها و رویدادهای ورزشی (مطالعه موردی:‌ ورزش اسکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی پیامدهای گرمایش جهانی بر زیرساخت‌های ورزش اسکی در سالیان آتی می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است که به طریق مدل‌سازی و با استفاده از نرم‌افزار Matlab انجام شده است تا از این طریق امکان برگزاری مسابقات ورزشی و تورهای گردشگری در 28 سایت فعال و پرکاربرد اسکی در سال‌های 2030 و 2050 ارزیابی گردد. سناریوهای مورد بررسی، خط تراز برف قابل اتکا در محدوده پایین‌تر و بالاتر از 1500 متری از سطح دریا بوده است. نتایج نشان داد که با ادامه روند کنونی، برخی از مناطق کوهستانی در اروپا با خطر جدی مواجه می‌شوند. این اثرات ممکن است حتی در کشورهایی نظیر آلمان و اتریش، به دلیل ارتفاع پایین‌تر تفریح‌گاههای اسکی آنها، شدیدتر باشد. در اتریش خط کنونی برف با تغییر اقلیم در 30 تا 50 سال آینده 200 تا 300 متر بالاتر خواهد رفت. در صورتی که خط تراز برف از 1200 به 1500 متر افزایش یابد، از تعداد پیست‌های اسکی استاندارد کاسته خواهد شد. همچنین اگر این تراز به بالاتر از 1500 متری برسد، تعداد تفریح‌گاههای اسکی در منطقه آلپ به 63% تقلیل خواهد یافت و تنها 44% مناطق اسکی را می‌توان به عنوان با برف قابل اتکا نامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Climate Change and Global Warming on Sports Infrastructure and Events (Case study: Ski)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Tayebi Sani 1
  • sharareh norouzi 2
  • Ali Fahiminejad 2
  • Bagher Morsal 2
1 DEPARTMENT OF physical education, shahrood branch, islamic azad university
2 Department of Physical Education, Faculty of Science, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran (Ph.D. Student)
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effects and consequences of climate change and global warming on the infrastructure of skiing in the coming years. This research is of descriptive-analytical type, which has been done through modeling and using Matlab software, in order to evaluate the possibility of holding sports in 28 active and widely used ski sites in 2030 and 2050. The scenarios examined were reliable snow level in the lower range and above 1500 meters above sea level. The results suggest that with the current trend, The effects of climate change on winter tourism may be even more severe in countries such as Germany and Austria due to the lower altitude of their ski resorts. In Austria, the current snow line will rise by 200 to 300 meters in the next 30 to 50 years with climate change. If the snow level rises from 1,200 to 1,500 meters, the number of standard ski slopes will be reduced. Also, if the level reaches more than 1,500 meters, the number of ski resorts in the Alps will be reduced to 63%, and only 44% of the ski areas can be called reliable snow

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • global warming
  • sports infrastructure
  • Ski