بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی استادیوم های ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدشهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه برای حفظ سلامت و رشد جسمی وروحی اهمیت دادن به ورزش و فضاهای فیزیکی و اماکن ورزشی از مهمترین کاربریهای درون شهری هستند که نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب
شهروندان را دارند طراحی یک استادیوم در راستای این هدف به عنوان یک فضایی سرپوشیده و در عین حال القاء حس محیطی باز و آزاد برای بازیکنان و تماشاگران است. استادیوم در حقیقت محلی یا بهتر است بگوییم مکانی برای «تماشای یک اتفاق» است. بنابراین نحوه ی طراحی فضای استادیوم ارتباط تنگاتنگی با واژه‌های «تماشا کردن» و «اتفاق» خواهد داشت. طراحی استادیوم ها بصورت راهبردی همراه با رعایت اصول و ضوابط طراحی نه تنها به لحاظ بعد روانی می تواند تاثیر مستقیم و سازنده ای در میزبانانش داشته باشدبلکه همین امر موجب جذب تماشاگران بیشتر شده ،منبع درآمد بسیار خوبی ایجاب کرده و نهایتا به عنوان یک ارزش افزوده منحصر به فرد در امور ورزشی محسوب می گردد.
با توجه به انواع تحقیق بنیادی، نظری، کاربردی و علمی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تحقیقی- تحلیلی بوده که در نهایت منجر به طراحی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of rules and standards for designing sports stadiums (Case study: Karaj city)

نویسنده [English]

  • Anahita Ghorbani
University professor
چکیده [English]

Today, in order to maintain health and physical and mental growth, giving importance to sports and physical spaces and sports places are among the most important uses in the city, which play a key role in improving the quality of life and increasing the desired living standards.
Citizens are designing a stadium in line with this goal as an indoor space while instilling a sense of open and free environment for players and spectators. The stadium is actually a place, or rather a place to "watch an event"Therefore, the design of the stadium space will be closely related to the words "watching" and "happening". Designing stadiums strategically with the observance of design principles and criteria can not only have a direct and constructive effect on its hosts in terms of psychological dimension, but it also attracts more spectators, requires a very good source of income and ultimately as an added value. It is considered unique in sports affairs..According to the types of basic, theoretical, applied and scientific research, the present research is of the applied type. The research method in the present research is of the research-analytical method, which ultimately leads to design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sports
  • Stadium
  • space
  • design