تحلیل مفاهیم شهر خلاق در بافت های تاریخی شهرهای معاصر نمونه موردی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بافت قدیم شهرها اغلب در برگیرنده‌ی آثار و نواحی تاریخی است. امروزه مدیران موفق در پی احیای مناطق تاریخی با رجوع به شهرسازی بومی، استفاده از کاربری‌های مختلط، اولویت‌دادن به حمل و نقل عمومی و تردد پیاده، فراهم‌آوردن شرایط زیست‌محیطی سالم، ایجاد رونق اقتصادی پایدار، اشتغال بومی، جذب مشارکت محلی و توجه به میراث فرهنگی و گردشگری هستند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات و مشاهدات کتابخانه ای و میدانی به بیان اهمیت بافت تاریخی شهر تبریز می پردازد. هدف این پژوهش تبیین راه کار برای حیات بخشی و بازآفرینی بافت تاریخی شهر تبریز و بهره‌مندی از فضای ارزشمند شهری با رویه‌ای انسان‌محور می باشد. بی تردید می-توان با احیاء و باز‌زنده سازی فضاهای واجد ارزش تاریخی- فرهنگی شهر تبریز زمینه و بستر لازم را برای توسعه ی پایدار شهری فراهم ساخت. در نهایت عوامل یادشده باعث شکوفایی و سرزندگی شهر به ویژه در محور فرهنگی- تاریخی آن با استفاده از مشارکت شهروندان بومی و طبقه ی خلاق و ارتقای مطلوب و قابل قبول فضای زندگی و حیات در بافت تاریخی شهرهای معاصر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the concepts of creative city in the historical contexts of contemporary cities, a case study of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Reza Khalili 1
  • Karim Hosseinzadeh Dalir 2
  • Mohammad Reza Pour Mohammadi 3
1 Department of Geography and urban planning, Marand Branch, Islamic Azad university, Marand, Iran
2 ,Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand,Iran
3 Professor of Department of Geography and urban planning, Tabriz university, Tabriz,Iran
چکیده [English]

The old texture of cities often includes monuments and historical sites. Today, successful managers seek to revitalize historic sites by referring to indigenous urban planning, the use of mixed uses, prioritizing public transportation and pedestrian traffic, providing a healthy living environment, creating sustainable economic prosperity, and local employment. Attract local participation and attention to cultural heritage and tourism. The present study uses library and field studies and observations to express the importance of the historical context of Tabriz. The purpose of this study is to explain the solution for revitalizing and recreating the historical context of the city of Tabriz and benefiting from the valuable urban space with human-centered procedures. Undoubtedly, by reviving and revitalizing the spaces of historical and cultural value of Tabriz, the necessary ground and platform for sustainable urban development can be provided. Finally, the mentioned factors will cause the prosperity and vitality of the city, especially in its cultural-historical axis, using the participation of local citizens and the creative class and the desirable and acceptable promotion of living space in the historical context of contemporary cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Context
  • re-creation
  • contemporary cities
  • Tabriz city
  • Creative City