نقش جزیره گرمایی در روند تغییرات دمایی منطقه یک شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جغرافیای طبیعی ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

3 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

تحقیق پیش رو با هدف بررسی نقش جزیره گرمایی در روند تغییرات دمایی منطقه یک شهری تهران طی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ میلادی معادل سال‌های ۱۳۸۹ و۱۳۹۷ می‌باشد، برای سنجش تغییرات، پنج نقطه بر روی نقشه منطقه ۱ و نواحی ۸گانه آن مشخص شد. سپس ماه میانی هر فصل از سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ برای بررسی انتخاب گردید. برای تحلیل جزیره گرمایی و اثرات ساخت‌وساز شهری بر تشدید این پدیده از داده‌های ماهواره‌ای لندست ۸ استفاده شد. اطلاعات دمای حداکثر، شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی، و دمای سطح زمین استخراج گردید.
این پژوهش نشان می‌دهد که سطح پوشش گیاهی در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش شدیدی داشته است، به‌طوری‌که سبب تغییرات دمایی و همچنین ایجاد جزیره گرمایی در سال‌های اخیر در منطقه شده است. افزایش دما در دماهای صبحگاهی و ظهر گاهی در تمام ماه‌های انتخابی از چهارفصل سال مشاهده می‌شود. درعین‌حال مقدار افزایش در دماهای کمینه بیشتر از دماهای بیشینه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of heat island in temperature change process of Tehran metropolitan area1

نویسندگان [English]

  • Sahar Mansouri 1
  • shahriar khaledi 2
  • Reza Borna 3
  • Farideh Asadian 1
1 Department of Geography, Faculty of Human Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Physical Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid beheshti University, Tehran, Iran.
3 Department of Geography, Faculty of Human Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This study aims to investigate the role of heat island in the process of temperature changes in an urban area of Tehran during 2010 and 2018, equivalent to 1389 and 1397. To evaluate the changes, five points were identified on the map of region 1 and its eight regions. Then the middle month of each season from 2010 and 2018 was selected for review. Landsat 8 satellite data were used to analyze the heat island and the effects of urban construction on the intensification of this phenomenon. The maximum temperature data, normalized vegetation difference index, and ground surface temperature were extracted. This study shows that the level of vegetation in 2018 compared to 2010 has decreased sharply, so that it has caused temperature changes and also the creation of a heat island in recent years in the region. The increase in temperature in the morning and noon is observed in all selected months of the four seasons of the year. At the same time, the amount of increase in minimum temperatures was greater than the maximum temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature Changes
  • heat island
  • Vegetation
  • Tehran Region 1