نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیارجغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیارجغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار دانشگاه علوم و فنون فارابی تهران، تهران، ایران

10.30495/sarzamin.2022.20300

چکیده

ژئوپلیتیک اطلاعات به بررسی تنش‌های حاصل از قدرت اطلاعات و ارتباطات مؤثر در فضای سیاسی و تحلیل جنبه‌های پنهانی آن در دانش و اشراف اطلاعاتی پرداخته و قدرت اقناسازی افکار عمومی را شرح می‌دهد. انقلاب اطلاعاتی موجب ورود بازیگران جدید، تغییرساختارها و تحول در معادلات قدرت و پیچیده‌تر شدن روابط و درنهایت منجر به بروز جنگ ترکیبی شده‌است. حال در این شرایط چگونه می‌توان با اتکا بر توان اطلاعاتی مناسب به تدوین راهبردهای رزمی مدرن و کارآمد دست یافت؟ به‌نظر راهکار مناسب، اشراف اطلاعاتی کامل و راهبردی مبتنی‌بر عوامل موثر در مناطق درگیر جنگ ترکیبی و ایجاد ائتلاف‌های راهبردی مبتنی بر اهداف بلندمدت بازیگران می‌باشد. روش پژوهش تحلیلی کتابخانه‌ای با هدف تبیین رابطه مؤلفه‌های ژئوپلیتیک اطلاعات و جنگ ترکیبی می‌باشد. باتوجه به نظریه پیچیدگی آشوب، ثبات راهبردی مبتنی بر ژئوپلیتیک اطلاعات، زیربنای حفظ موازنه و کنترل جنگ می‌باشد که در آن واحدهای سیاسی، قادر به آغاز جنگ گسترده علیه یکدیگر نبوده و از تبدیل اختلافات به جنگ مستقیم ممانعت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of Geopolitics Of Information In The Design Of Modern Combat Strategy.

نویسندگان [English]

  • mohammadreza ahmadiyaghin 1
  • Qiuomars Yazdanpanah Dero 2
  • mahmood vasegh 3
  • mohammad hassan nami 4
1 PhD student in Political Geography,University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Political Geography, Farabi University of Science and Technology Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Information geopolitics examines the tensions arising from the power of information and effective communication in the political space and analyzes its hidden aspects in information knowledge and aristocracy, and describes the power of public opinion persuasion. The information revolution has led to the arrival of new actors, transformations and changes in the equations of power, and to the complication of relations, and finally to the emergence of a hybrid war. Now, in this situation, how can modern and efficient combat strategies be achieved by relying on appropriate intelligence power? According to the appropriate solution, complete and strategic intelligence aristocracy is based on the effective factors in the areas involved in the hybrid war and the formation of strategic alliances based on the long-term goals of the actors. The method of library analytical research is to explain the relationship between the geopolitical components of information and hybrid warfare. According to the theory of chaos complexity, strategic stability based on information geopolitics is the basis for maintaining balance and control of war in which political units are not able to start a large-scale war against each other and prevent conflicts from turning into direct war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information geopolitics
  • modern warfare
  • hybrid warfare
  • complexity-chaos