پهنه‌بندی گردشگری ورزشی در شهرستان سبزوار با تاکید بر شاخص‌های اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود ، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف تحقیق، تعیین زمان‌ مناسب گردشگری ورزشی براساس اقلیم حرارتی در شهرستان سبزوار است. بنابراین از دو شاخص اولگی (Olgyay) و دمای موثر (ET) استفاده گردید. داده‌های آماری مربوط به دما و رطوبت نسبی محدوده مطالعاتی در بازه زمانی 25 ساله ارزیابی شد. نتایج نشان داد که براساس شاخص اولگی، ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند و بهترین زمان‌ برای گردشگری ورزشی می‌باشند. تیرماه به دلیل گرمای بالا و آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به دلیل سرمای زیاد زمان‌های مناسبی برای گردشگری فضای باز نمی‌باشند. همچنین، براساس شاخص دمای موثر، اردیبهشت، خرداد و شهریور در زون آسایش حرارتی قرار دارند. حداقل میانگین رطوبت نسبی 34٪ تعیین گردید که خارج از محدوده شاخص اولگی نمی‌باشد. جاذبه‌های طبیعی شهرستان سبزوار و فضاهای طبیعی که امکان گردشگری ورزشی دارند، در 3 منطقه اصلی و 3 زون طبقه‌بندی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning of sports tourism in Sabzevar County with emphasis on climatic indicators

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Azim 1
  • Seyed Mostafa Tayebi Sani 2
  • Bagher Morsal 3
  • Ali Fahiminejad 3
1 Ph.D. Student, Department of Physical Education, Faculty of Science, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 DEPARTMENT OF physical education, shahrood branch, islamic azad university
3 Department of Physical Education, Faculty of Science, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the appropriate times for sports tourism in Sabzevar city based on thermal climate. For this purpose, two quantitative indices of Olgyay and effective temperature (ET) were used. For this purpose, statistical data related to temperature and relative humidity of the study area over a period of 25 years was evaluated. The results showed that according to the Olgyay index, the months of May, June, July and September are in the zone of thermal comfort and are the best times for sports tourism. Also, July is not a good time for outdoor tourism due to high temperatures and November, December, January, February and March due to high cold. The minimum average relative humidity was set at 34%, which is not outside the standard range of the Oleg index. The natural attractions of Sabzevar county and natural spaces that have the possibility of sports tourism are classified into 3 main areas and 3 zones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comfort climate
  • Sports tourism
  • Thermal comfort
  • Sabzevar