تحلیلی بر اثرات دفع غیر بهداشتی زباله و فضولات دامی در ایجاد آلودگی های زیست محیطی با GIS و SPSS مطالعه موردی:روستاهای شهرستان بجنورد)


عنوان مقاله [English]

An Analysis on Unhealthy disposal of rubbish and animal waste in environmental pollution by GIS and SPSS software (Case study : Bojnord villages)

نویسندگان [English]

  • Parviz Kardovani
  • Ebrahim Amiri
  • Parviz Kardavani