بررسی استقرار سکونتگاههای روستایی درپهنه های سیل خیز استان گلستان بر اساس مدل SCS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مخاطرات طبیعی به عنوان یکی از عوامل مهم پیش روی برنامه ریزان محیطی می باشد. این مخاطرات در
مواردی تحت تاثیر عملکرد نادرست انسانی تشدید می شوند، که البته وقوع سیلاب نیز از این پدیده
مستثنی نمی باشد. در این مقاله با توجه به عوامل مختلف موثر اقدام به تعیین مناطق پرمخاطره شده است.
البته یکی از عواملی که منجر به بروز خطر سیلاب گردید توسعه مناطق روستایی در حاشیه رودخانه ها و
بستر و حواشی دشتهای سیلابی می باشد. از این رو تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب در زمینه
مدیریت این خطر، می تواند بسیار اثر بخش بوده و مسولان امر را در راستای برنامه ریزی یاری نماید.
در این مطالعه، روش کار استفاده از داده های آماری، تحلیل داده های مکانی و همچنین استفاده از تصاویرماهواره ای جهت تهیه نقشه شماره منحنی در مدل scs با تکنیک GIS می باشد که در مرحله بعد با بکارگیری معادلات روش scs ونقشه CN و لایه بارش، پهنه هایی که پتانسیل ایجاد رواناب مشابهی دارند؛ تعیین گردد. براساس نتایج حاصل از این مدل حدود 48 %استان در طبقه بدون رواناب و رواناب کم، 36 % رواناب متوسط و 16 % در کلاسهای رواناب زیاد و شدید قرار دارد. میزان شدت سیل خیزی در نیمه جنوبی استان متمرکز می باشد. در این بخش از مطالعه ابتدا نقشه های مربوط به عوامل فوق در محیط GIS تهیه و با استفاده از تحلیل های موجود، حرایم آنها و پهنه های خطر با شدتهای مختلف تعیین و نهایتا روستاهای آسیب پذیر موجود در منطقه از لحاظ شدت این مخاطرات اولویت بندی شده است. چنین مطالعاتی می تواند راهکارهای مناسبی را در راستای شناخت و بررسی اولویت های مخاطرات طبیعی و همچنین سکونتگاههای در معرض خطر را در اختیار مدیران و برنامه ریزان مسول در این زمینه قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Rural Settlements in the zonning flood-golestan province based on scs Model

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Nadiri
  • Jamshid Jedari Eyvazi
چکیده [English]

Natural hazards as an important factor for the environmental planners. These hazards are
exacerbated by the Human Performance, However, flooding is not exempt from this
phenomenon. In this article the influence of various factors to determine the risk areas.
However one of the factors leading flooding hazard, the development of rural areas in the
surrounding rivers and floodplains.so The zoning maps, flood risk in the management, This
hazard can be very effective And the authorities used in order to assist planning . In this
study , methods use statistical data, analysis of spatial data and the use of Satellite images for
preparation curve number in model scs With GIS technique.in the step use CN map and
preparation layer,zoning potential Similar runoff are determined In Based on the results of the
model About 48% of the floor without a runoff, and the runoff is low, 36% moderate and 16%
runoff classes are too severe. The severity of flooding is concentrated in the southern half of
the province.In this part of the study, the mapping of these factors in the GIS By analyzing in
the buffering and danger zones with varying intensities determined Finally, the most
vulnerable villages in the region in terms of the severity of these risks are prioritized.Such
studies can provide useful guidelines for the identification and assessment of natural hazards
and priorities Settlements also provide risk managers and planners will be responsible in this
regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoning
  • Flood hazards
  • SCS model
  • GIS
  • Golestan Province