بارشهای شدید خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بررسی وضعیت آماری و سینوپتیکی اقلیم یک ناحیه نیازمند بکارگیری آمار و داده هایی است که
بصورت روزانه و واقعی رخ داده است بعضی فراوانیهای وقوع آن پدیده می بایست مدنظر قرار گیرد. در
گذشته نه چندان دور شاید توجهی به شرایط سطوح بالای جو نمی شد و تنها شرایط سطحی از نظر
آماری تجزیه و تحلیل می گردید، اما امروزه با بکارگیری تکنیکهای متعدد و نرم افزارهای تخصصی و
سنجش از دور محققین قادر گردیده اند تا پدیده های جوی را در سطح سیاره ای و بصورت سیستمی مورد
مطالعه قرار داده و الگوهای اقلیمی را شناسایی نمایند. بارش یکی از نامنظم ترین عناصر اقلیمی مناطق
نیمه خشک محسوب می گردد بخصوص اینکه شرایط خاص وقوع آن و بالاخص بارشهای سنگین که
اغلب منجر به سیل می گردد می بایست مطالعه و در برنامه ریزی محیطی مورد توجه قرار گیرد. بررسی
شرایط وقوع بارش بخصوص بارشهای شدید در سطح منطقه خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری و
سینوپتیکی همراه با بکارگیری نقشه سطح تراز دریا و سطح 500 هکتوپاسکال بصورت هماهنگ از
ویژگیهای این تحقیق می باشد امید که در آینده اینگونه پژوهشهای کاربردی بیشتر مورد توجه محققین این
رشته قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heavy rain of southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Golkar
  • Hossein Mohammadi
چکیده [English]

Investigating the statistical and synoptical condition of a climate of an area requires statistics
that have accrued daily and really. Some of frequency occurrence of phenomena on should be
taken on to consideration. Maybe, in near past, the condition of upper atmosphere was not
considered and only the surface conditions wave analysed statistically. But today investigators
can study atmospherically phenomenon in global earth and systematically and identity the
climate pattern with applying various technics and specialized software and remote sensing.
Rains is considered to be the most Irregular climate element of sub arid areas. Specially, the
unique condition of its case and also heavy rain that usually leads to flood, should be studied
and regarded in environmental programming. Investigating the condition of raining, in
particular heavy rain in southern Khorasan, making use of statistical and synoptically patterns
along with surface map and 500 hp surface in cooperation is a feature of this research Hope,
in future, these kinds of practical research by researches in this field. Becomes of more notice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy rainfall
  • upper atmosphere
  • flood
  • trath
  • sudan low pressure