مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب با تکنیکGIS و Topsis (مطالعه موردی: جزیره قشم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت جهان همراه با توسعه فعالیت های کشاورزی و صنعتی از یک طرف و
خشکسالی های اخیر از سوی دیگر موجب شده است که منابع آب های شیرین سطحی در اکثر کشورهای
واقع در مناطق گرمسیری به اوج بهره برداری خود برسد. یکی از مسائل مهم مطرح در کنار کمبود و
تقاضای آب در شهرها مسئله دفع فاضلاب و تصفیه آن است. یافتن مکان یا مکان های مناسب پیش از هر
فعالیتی اهمیت فراوانی دارد به طوریکه طیف وسیعی از تحقیقات را به خود معطوف ساخته است. در این
پژوهش جزیره قشم که یکی از شهرستان های استان هرمزگان محسوب می شود، جهت احداث تصفیه
خانه فاضلاب در شهر قشم، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. احداث تصفیه خانه فاضلاب معمولا با
در نظر گرفتن عوامل و معیار های مختلفی صورت می گیرد، اهمیت و دامنه اثر این معیار ها در تعیین
مکان نهایی تصفیه خانه فاضلاب تاثیر گذار است. به همین منظور معیارهای شیب، زمین شناسی، اختلاف
ارتفاع نسبت به شهر، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، شبکه حمل و نقل، فاصله از شهر قشم و لایه
محدودیت ها به عنوان معیارهای لازم جهت مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب در نظر گرفته شد. پس از
تهیه نقشه های مورد نیاز، وزن دهی به آنها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی انجام شد و لایه شیب با
اهمیت ترین معیار تشخیص داده شد. سپس لایه ها بر اساس تکنیک تاپسیس با یکدیگر تلفیق و در چهار
کلاس، طبقه بندی شدند. اصل اساسی تاپسیس بر این است که گزینه انتخابی کمترین فاصله را از ایده
آل مثبت و بیش ترین فاصله را از ایده آل منفی داشته باشد. در نهایت 109 کیلومتر مربع در طبقه بسیار
مناسب جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Selection of Waste Water Treatment Plant using GIS and TOPSIS (Case Study: Qeshm Island)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fallah
  • Manouchehr Farajzadeh
  • Hassan Vagharfard
  • Ali Nik kheslat
چکیده [English]

Today there is a high demand for water, particularly in arid regions, which is attributed due to
the increasing world population with its agricultural and industrial activities from the one side
and, over the last few years, increasing drought from the other side.Thus it is a priority to
investigate the proper site selection of a waste water treatment plant. In this study, locations
for the waste water treatment plant for the city of Qeshm, Hormozgan Province were
investigated. Treatment plant operation requires a number of policies, regulations and data.
The importance of the above mentioned factors are essential in consideration of site selection.
Therefore, we considered the slope of the land, elevation difference with respect to Qeshm,
land cover, land use, distance from town and additional data for this project. We gave
different weights to each data, according to AHP, and determined which slope received the
most weight value. Following this process, we categorized the data into four classes according
to the TOPSIS model. This model selects the shortest distance from the highest level of the
classes and the longest distance from the lowest class. The end result showed that the model
selected 109 km2 of Qeshm Island that would be a suitable area for creating a waste water
treatment plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qeshm
  • Waste water
  • Treatment plant
  • TOPSIS
  • GIS