بررسی ریشه های عدم موفقیت در جلوگیری از کشت مواد مخدر در جنوب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مواد مخدر پدیده ای که در جامعه بشری همزمان با رشد جامعه مدرن به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح شد و امروزه بعد گسترده ای به خود گرفته است. از خصوصیات این پدیده این است که هم در مناطق تولید کننده و هم مصرف کننده آسیب های جدی ای را به نظم اجتماعی وارد می­سازد. امروزه گفته می­شود که این تجارت بعد از نفت و اسلحه بزرگترین بازار جهانی را از لحاظ ارزش به خود اختصاص داده است. مواد مخدر به عنوان یک تهدید جهانی که مشارکت فعال همه دولتها را برای حل آن می طلبد مطرح می باشد.
منطقه جنوب آسیا که از آن به عنوان هلال طلایی کشت مواد مخدر از آن یاد می­شود قسمت اعظم تولید مواد مخدر را به خود اختصاص داده است و سابقه ای حداقل چهار دهه را در تولید و عرضه به بازار های جهانی دارد.
فقدان حاکمیت کارآمد در دو کشور پاکستان و افغانستان علی رغم خواست دولت­های منطقه همچون افغانستان، هند، ایران و دولتهای فرا منطقه ای همچون یالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا باعث تداوم و افزایش کشت این مواد در این منطقه علی الخصوص افغانستان شده و حتی پس از پیروزی نیرو های ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ افغانستان نیز شاهد این پدیده هستیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Roots of Failure in Preventing Poppy Production in South Asia

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Farajirad
  • Mohammad Darkhor
  • Seyyed Hadi Sadati
چکیده [English]

Opium is a phenomenon in a human society that became a crisis simultaneously
with growing modern society. In addition, nowadays extend widely. Opium set serious
damage against social order a production aria and customer. Nowadays estimate
Opium Economy is after oil and weapons, third sector for great financial
transportation. Opium as a global threat needs active global participation to resolve
this problem.
South Asia region that well known as “Golden Crescent” product most share of
global production and at less has four decades to inter in global market.
Inefficient government in Pakistan and Afghanistan regardless willingness of
regional states like Pakistan, India, Iran, Afghanistan and global actors like U.S,
Russia and EU, we are facing continuous and increasing poppy production; While
Coalition Forces led by United State occupied Afghanistan..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drugs
  • Pakistan
  • Afghanistan
  • Golden Crescent
  • Taliban
  • Pashtunistan