بررسی و ارزیابی وضع موجود شهر جدید هشتگرد با توجه به عوامل مؤثر در جمعیت-پذیری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

احداث شهرهای جدید با هدف ساماندهی ساختار فضایی، کاربری بهینه منابع طبیعی، مهار ابعاد تمرکز گرایی جمعیت در شهرها و آمایش سرزمین در نظام زیستی کشور صورت می­گیرد. به منظور تمرکز زدایی و جذب سرریز های جمعیتی شهرهای بزرگ چند میلیونی نظیر تهران و مشهد، جلوگیری از توسعه بی­رویه شهرهای بزرگ، ایجاد تعادل رشد اقتصادی ،اجتماعی و کنترل حرکات مهاجرتی ،ایجاد شهرهای جدید بهترین جایگزین شناخته شده است.
شهر جدید هشتگرد که دارای عملکرد صنعتی – خدماتی بوده مانند سایر شهرهای جدید در رسیدن به اهداف کمی مورد انتظار توفیق چندانی نداشته است. در این شهر نه جمعیت که پایه ی بقیه ی فعالیت ها و عملکردهاست و نه سایر شاخص ها هیچ یک به ارقام مورد انتظار نرسیده است و حتی با فاصله بسیاری از آنها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination intsrumentality effective ao the drow population to new towns case study: hashtgerd new town

نویسنده [English]

  • Zahra khazaie
چکیده [English]

Rural management in Iran confront of many variety from past to today. Therefore
the Constructing new towns are done to the aim of spatial structure, optimum use of
natural sources, limiting the dimensions of population centralization in towns and land
logistic in biology system in the country. for removing the centralization and
absorbing the surplus of the population of large cities with some millions population
such as Tehran and mashhad .
Preventing the irregular development balance and controlling the migration
movements, constructing new towns has been known as the best choice. hashtgerd new
town has services – industrial performance like other new towns pearl to arrive for
quantitative a lot larget wait item good luck is so much unposses. in this cityno
population where there is other basis efforts and per for mances and unother standards
not any for figures wait item don’t to get and so even very distance there from they.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • new town
  • urban sustainable development