شناسایی و بازنمایی حوزه های ایستا و پویا در جغرافیای انتخابات استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پس از تأسیس انقلاب اسلامی ایران ،در فاصله سال های 1390-1357 شاهد برگزاری 8 دوره انتخابات پارلمانیدر ایران بودیم. در این دوران احزاب و جناح های سیاسی در انتخابات و تعیین نمایندگان پارلمانی نقش مهم و حساسی را بر عهده داشتند.
هدف اصلی این مقاله شناسایی و کشف حوزه های پویا و ایستا بر اساس جناح و نماینده در 8 دوره انتخابات پارلمانی پس از انقلاب اسلامی ایران است. حوزه مورد مطالعه در این تحقیق،استان گیلان، است که در 8 دوره انتخابات پارلمانی سهم زیادی در مشارکت سیاسی و انتخابات ایران داشته است.
 این مقاله  با روش تحلیلی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهدکه آیا در استان گیلان حوزه های پویا و ایستا از نظر جناح و نماینده وجود دارد؟ در صورت وجود حوزه های ایستا ،جهت سیاسی حوزه های انتخابیه استان گیلان به کدام جناح است؟
نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که در طی 8 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گیلان بعضی از حوزه­های انتخابیه استان گیلان پویا و بعضی دیگر ایستا است. و گرایش اکثریت نمایندگان و ساکنین
حوزه­های انتخاباتی به سمت جناح راست است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Representation of Static and Dynamic Districts in the Geography of Elections in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahi Fard
  • Roghayeh Sharifi Chaboki
چکیده [English]

After the Islamic Revolution in Iran, during the years since 1979 to 2011, we have
observed 8 terms of parliament elections in Iran. During these terms, political parties
and factions played an important and sensitive role in elections and assignation of
parliament members.
The main goal of this paper is to identify and discover dynamic and static districts
based on factions and representatives in 8 terms of parliament election after the
Islamic Revolution of Iran. The studied district in this research is Guilan Province that
has highly participated in political cooperation and elections in Iran during 8 terms of
parliament elections.
This paper with analytical method and by using Geographical Information System
(GIS) is attempting to answer the following questions that if there is dynamic and
static districts for factions and representatives in Guilan Province? In case of existence
of static districts, political direction of the selective districts of Guilan Province is
toward which party?
The gained results in this research show that during 8 terms of elections of the
Islamic Parliament in Guilan Province, some of elective districts of Guilan Province
are dynamic and some other are static, and tendency of major of representatives and
residences of selective districts are toward right party.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parties
  • Political Faction
  • Static District
  • Dynamic District
  • Guilan Province