بررسی توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 عهده دار مکاتبات

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان در دهه های اخیر رشد سریعی در توسعه اقتصادی جهان داشته است.از زمانی که روستاها با شهرها ارتباط برقرار کردند و نیازهای فراغتی شکل گرفته در شهرها مستلزم  محیط های طبیعی و دست نخورده شدند، گردشگری روستایی شکل گرفت.
گردشگری روستایی یکی از اجزای مهم صنعت گردشگری به شمار می آید و باعث شکوفایی و رشد اقتصادی روستا ها می گردد. گردشگری روستایی با ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد جوامع محلی ، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش سطح رفاه و افزایش درآمد در روستاها شده و باعث ثبات و استقرار جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه ، حفظ تعادل اکولوژیکی منابع طبیعی و حفظ ویژگی های فرهنگی روستا می شود. بر این اساس می توان گفت که یکی از بهترین راههای نجات روستا ها از مشکلات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی، توسعه گردشگری روستایی است. به همین منظور امروزه  گردشگری روستایی مورد توجه اکثر مدیران ارشد گردشگری است.
بطور کلی در ایران و از جمله در بخش آسارا علیرغم برخورداری از جاذبه های متعدد، اقدامات مناسبی که بتواند موجبات توسعه نظام گردشگری و جلب رضایت گردشگران را فراهم آورد ، صورت نگرفته است. بر این اساس، وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر شرایط مقصد و فرصت های موجود در مبدا مورد مطالعه قرار گرفت و طی آن اثبات گردید که بخش آسارا از جاذبه های بیشماری برای توسعه گردشگری برخوردار است ولی ازعدم برنامه ریزی و درنتیجه ضعف امکاناتی در مراکز گردشگری موجود رنج می برد.
به همین منظور در این تحقیق سعی گردیده است برای غلبه بر مشکلات نظام گردشگری در بخش آسارا امکانات و موانع توسعه گردشگری آن شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Rural Tourism Development in Asara Area of Township Karaj

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Ghaderi 1
  • Ezatollah Ezati 1
  • Shokofeh Hossein Pour 2
چکیده [English]

Tourism, as one of the most important industries around the world in the last
decades, has been growing rapidly in the global economic development.
Rural tourism has emerged since villages created contacts with cities and the
leisure-time needs formed in cities necessitated natural and untouched environments.
Rural tourism plays an important role in tourism industry and tourism's growth in the
countryside and is counted as a major power in economical improvements in the
countryside. It also causes local economic variety and also an increase in welfare
surface, life standards, incomes, security, and stability of population, prevention of
irregular migrations and protection of ecologic equilibrium and natural resources and
perseverance of cultural textures which are accompanied by new job opportunities,
based on potentials of countryside. Therefore, the best way to rescue countryside of
social, economical and environmental issues is to develop rural tourism. Hence, it has
attracted much of the interest of tourism senior managers. While Asara area enjoys
various tourist attractions, there has been little or nothing has been done in this area to
improve tourism and satisfy the visitor to the area. Consequently, the conditions of
area under study here (internal factors) as well as the opportunities in the source area
were studied. Accordingly, the tourism problems of the Asara area, condition of its
attractions, and the requirements of residential places were investigated in detail.
Hence, the Present study has tried to look into status of tourism in Asara area, and to
set forth practical suggestion and comments to alleviate the current problems and
deficiencies in this aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Tourism
  • Asara area
  • SWOT Technique