شواهد ژئومورفولوژی یخچالی پلئیستوسن در دامنه شمالی کوه خَشچال (البرز غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شناسائی و مطالعه میراث‌های ریخت‌شناسی، نقش اساسی در نمایش روند تغییرات آب ‌‌و هوایی گذشته در یک مکان جغرافیایی دارد. در این پژوهش با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی و شواهد میدانی ( که بخش مهمی از تحقیق را در بر می‌گیرد)، شواهد ریخت شناسی یخچالی در دامنه شمالی کوه خشچال شناسائی شد. اشکال شناسائی شده شامل، اشکال کاوشی مانند: سیرک‌های یخچالی، دره یخچالی و اشکال انباشتی، یخرفت‌های یخچالی‌ می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد در طی دوران پلئیستوسن آب‌وهوای در دامنه شمالی خشچال، دارای دمای کمتر و احتمالا بارش بیشتر نسبت به آب‌و‌هوای امروزی بوده است و فرایند‌های فرسایشی و شکل‌زائی یخچالی در آن عمل نموده است. در حالیکه شواهد موجود نمایانگر آن است که امروزه با توجه به ارتفاع زیاد و شرایط بارش و دمای منطقه، فرآیندهای شکل‌زائی مجاور یخچالی (ذوب و یخبندان) بر منطقه حاکم است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidences of Pleistocene glacial geomorphology in the northern slope of Khashchal mountain (western Alborz)

نویسندگان [English]

  • Jalilaldin Sorour
  • Nima Farid Mojtahedi
چکیده [English]

Identification and study of geomorphological heritage an important role to represent
the trend of last climate chamges in a region. In this research using, topograph,
geology maps and field evidences of glacial geomorphology in khashchal mountain
northern slope is detected. Detecd evidence are Glacial erasionablation landform like,
glacial cirques, glacial valley and Glacial deposits Include glacial moraine. Result
show during Pleistocene period, climate in northern slope of khashchal mountain had
lower temperature and probably with more precipitation in compare to recent climate.
Erasion and morphogenes glacial processes have been active. While nowdays
evidence showing because of high evelation and precipitation and temperature
situation in region, subglacial morphogenes process (freezing and melting)dominate in
the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Geomorphological Evidence
  • Pleistocene
  • western alborz
  • khashchal mountain