ارزیابی بیمه محصولات کشاورزی ایران با رویکرد کشاورزی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 عهده دار مکاتبات

چکیده

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادیوجود دارد. فعالیت‌های تولیدی بخش کشاورزی از آن دسته از فعالیت‌هایی هستند که بنا به ویژگی‌های خاص خود در شرایط طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری جوی انجام می‌شوند و بنابراین با وجود مدیریت تولید، کماکان خطر آسیب‌پذیری به تولید محصولات در ضریب بالایی از ناامنی قرار دارد، بنابراین ضرورت بهره‌مندی از خدمات بیمه عنوان یک اصل در بخش کشاورزی کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی مورد توجه می‌باشد. از طرفی با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی کشور، مخاطراتی که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تهدید می­کند بسیار جدی است. امروزه با مطرح شدن توسعه پایدار در تمامی زمینه ها بخصوص در زمینه کشاورزی پایدار، باید مخاطرات فعالیتهای کشاورزی را به حداقل رسانده و زمینه تولید مداوم و با کیفیت محصولات تولیدی آن را فراهم نماید. این موضوع با توجه به تامین امنیت غذایی خانوارها و ایجاد استقلال اقتصادی و همچنین حفظ روستاها بعنوان مرکز اصلی تولیدات کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مطالعه موضوع بیمه کشاورزی که یکی از پارامترهای اساسی توسعه کشاورزی پایدار محسوب می گردد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نقش آن در طی سالهای 1386-1380 در ایجاد پایداری فعالیتهای کشاورزی مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهد که بررسی میزان پایداری کشاورزی ناشی از حوادث طبیعی در طی سالهای مورد بررسی تغییر نموده است. این موضوع نشان می­دهد که فعالیت کشاورزی در کشور بشدت به تغییرات آب و هوایی وابسته است. همچنین بررسی شاخص پایداری درآمد از طریق بیمه محصولات کشاورزی برای محصول گندم و چغندر قند نشان می­دهد که پایداری درآمدی از طریق بیمه محصولات ناچیز بوده است. در این مقاله برای تحلیل موضوع از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agriculture Products Insurance Assessment of Iran with Sustainable Agriculture Approach

نویسندگان [English]

  • Hamdollah Pishro 1
  • Parvaneh. Azizi 1
  • Roza Azarkamad 2
چکیده [English]

In general, insurance is a form of risk management used to hedge against a
contingent loss. Agriculture insurance is a special line of property insurance applied to
agricultural firms. As well as Agriculture insurance is one of the most efficient ways
of managing the risks inherent to farming. Sustainable agriculture integrates three
main goals-environmental health, economic profitability, and social and economic
equity. Agriculture insurance is one of sustainable agriculture economics dimension.
The aim of the study is to analyzes Agriculture insurance of Iran. The report starts with
the description of sustainable development definition and Sustainable agriculture
indexes. Than evaluate the performance of agriculture insurance deals during 2006-
2007. Gardens and farms are highly vulnerable, because are low water resources and
Iran is located on the desert region.
The findings of this study show that implementation of agriculture insurance, risk of
operating in this sector has reduced somewhat. Also performed calculations shows that
the farmers funds received has been able to produce only 10 percent of the product
cost. Other results show that only 12 percent of the garden farm country s have been
subject to insurance. So Iran agriculture is less stable in terms of agriculture insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture Insurance
  • Sustainable development
  • Agriculture Development