بررسی عوامل تاثیرگذار برتوسعه یا تهدید پایداری در شهر جدید اندیشه*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

احداث شهرهای جدید با هدف ساختار فضایی، کاربری بهینه منابع طبیعی، مهار ابعاد تمرکز گرایی جمعیت در شهرها و آمایش سرزمین در نظام زیستی کشور صورت می‌گیرد. به منظور تمرکز زدایی و جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ چند میلیونی نظیر تهران و مشهد، جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهرهای بزرگ، ایجاد تعادل رشد اقتصادی و اجتماعی و کنترل حرکات مهاجرتی، ایجاد شهرهای جدید بهترین جایگزین شناخته شده است. شهر جدید اندیشه دارای عملکردی خوابگاهی - خدماتی بوده و در بین 4 شهر جدید مجموعه شهری تهران (اندیشه، هشتگرد، پردیس، پرند) تنها شهری است که توانسته جمعیتی بالغ بر پیش‌بینی طرح را در سال 1385 جذب نماید با این حال این شهر نیز همچون شهرهای جدید دیگر ایران در جهت توسعه پایدار شهری بسیار ضعیف عمل نموده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination Instrumentality Effective on the Development or Menace resistance to Andisheh New Town

نویسندگان [English]

  • Zahra Khazaee 1
  • Jafar shaali 2
چکیده [English]

Constructing new towns are done to the aim of spatial structure, optimum use of
natural sources, limiting the dimensions of population centralization in towns and land
logistic in biology system in the country. For removing the centralization and
absorbing the surplus of the population of large cities with some millions populations
such as Tehran and Mashhad, preventing the irregular development in large cities,
making economical and social development balance and controlling the migration
movements, constructing new towns has been known as the best choice, Andisheh new
town has accommodation and services performance, and among the four new towns of
Tehran (Andished, Hashtgerd, Pardis and Parand) is the only town which could attact
the population more than the expected number in the plan for year 2006. However, this
city, the same as the other new towns in Iran, has performed weak in urban sustainable
development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • new town
  • urban sustainable development