نقش گردشگری پایدار روستایی در توسعه پایدار روستاها (مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

گردشگری از مهمترین فعالیتهای انسان معاصر است که تغییراتی شگرف در سیمای زمین , اوضاع سیاسی , اقتصادی و فرهنگی جوامع بوجود می آورد و زندگی انسانها را دگرگون می سازد .گردشگری روستایی یکی از اجزای مهم صنعت گر دشگری به شمار آمده و نیروی اصلی در زمینه بهبود و رشد اقتصادی روستا ها محسوب می گردد و با ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد محلی شده و با ایجاد فرصت های شغلی مولد مبتنی بر پتانسیلهای موجود در روستا, سبب افزایش سطح رفاه, استاندارد های زندگی, درآمد, امنیت در روستا شده و سبب ثبات و نگهداشت جمعیت در روستا, پیشگیری از
مهاجرت های بی رویه, حفظ تعادل اکولوژیک و منابع طبیعی, حفظ بافت سنتی و ویژگیهای فرهنگی روستا می شود و بر این مبنامی توان گفت که یکی از بهترین راههای نجات روستا از مسائل و مشکلات اجتماعی, اقتصادی و زیست محیطی و رسیدن به عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی, توسعه و گسترش گر دشگری روستایی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of rural tourism in the sustainable development of countryside (case study: township Pakdasht)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghadiri Masom
  • Masoume Pazoki
چکیده [English]

Tourism is the most important of activities of contemporary human, which it makes
great transformations in the earth appearance and political, economical and cultural
conditions in the societies and it transforms human's life. Rural tourism is an important
part of tourism industry and it is counted original power in economical improvement
and growth in the countryside and it causes local economic variety with making of
strategically opportunity and it causes increase welfare surface, life standards, income,
security, stability and preservation of population, prevention of irregular migration,
protection of ecologic equilibrium and natural resource, protection of traditional
texture and cultural specialties
With making produced job opportunities that it based on available potentials in
countryside. According to this basis, the best way of rescue of countryside of social,
economical and environmental problems and reach social justice and geographical
justice is development of rural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Tourism
  • Rural sustainable tourism
  • Sustainable development