ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از ویژگی های چند دهه اخیر، شهری شدن و جهانی شدن شهرها می باشد. این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که با رشد شدید شهر نشینی مواجهه است، بیشتر نمود دارد. در حال حاضر این وضعیت به یک بحران بزرگ در نحوه مدیریت توسعه شهری و شهرسازی منجر شده است.
در این مقاله سعی شده است با بررسی ساختار نظام مدیریت شهری تهران به تبیین چالش ها و فرصتهایی که این نظام در پی داشته، به تحلیل ویژگی های ساختار عمومی مدیریت سنتی و چندگانه شهر تهران پرداخته شود.
از مهمترین چالش های مدیریت شهری تهران باید به مسأله تعدد مدیریتی، بحران مسکن، حاشیه نشینی، بهره برداری بی رویه از منابع زمین، مسأله شوراها و شهرداری و... اشاره نمود. در این شرایط مدیریت توسعه شهری تهران با بحران های اجتماعی ـ اقتصادی، مدیریتی و نارسایی طرح های توسعه و عمران شهری روبرو است.
مجموعه این شرایط ایجاب می کند که نظام مدیریت توسعه شهری در تهران متحول گردد که این امر به آسانی میسر
نمی گردد و نیاز به یک فرایند و «دوره گذار» دارد. محتوای اصلی این دوره گذار عبارت است از: تغییر الگوی رایج مدیریتی و حرکت به سمت «پارادایم برنامه ریزی راهبردی» که از پویایی، انعطاف پذیری و انطباق پذیری زیادی برخوردار است.
در این پژوهش براساس پارادایم برنامه ریزی راهبردی و با استفاده از تحقیقات انجام شده، برخی از مهم ترین راهبردها و راهکارهای اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در تهران به طور خلاصه معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity to reform management of urban development in Tehran

نویسندگان [English]

  • A. Sayyaf Zadeh
  • Mansoor Badri Far
چکیده [English]

Urbanization and globalization of cities has been an essential feature of the recent
decades. This phenomenon is significant in developing countries like Iran which has
encountered a huge growth in urbanization. This condition has make crises in urban
development management and urban structures.
This article investigates Tehran management system and determines challenges and
opportunities in this system by investigating Tehran management system to analyze
public traditional and multi-faceted management features in Tehran. Multi aspect
management, housing crisis, marginalization, ground source misuses, councils and
municipalities are among the most important challenges of Tehran urban management.
Considering such situations, management of urban development in Tehran has faced
social-economical, managerial and incapable development plans and urban
civilization.
These conditions necessitate a revelation in managerial system of urban
development in Tehran which can not be accomplished easily and requires a process
and “passing period”. This period involves changes in the current managerial system
towards “planning approach paradigm” which covers progress, flexibility, and
adaptability.
Based on this planning approach paradigm and manipulated researches, some of the
most remarkable approaches in reforming managerial system of urban development in
Tehran have been introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Opportunity
  • challenge
  • Urban development
  • Urban theory