بررسی تغییر ساختار سیاسی عراق از متمرکز به فدرالیسم و اثرات آن بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

تلاش برای واقعیات تاریخی و وقایع رخداده شده، در یک کشور و در یک دوره‌ی معین نیازمند شناخت محتوا و کیفیت ساختار سیاسی- اداری و ترسیم خطوط فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در آن جامعه می‌باشد و در جهان سیاسی نو و در محیط ژئوپلیتیک دگرگون شده‌ی جهانی که همراه با گسترش سریع اطلاع رسانی و ارتباطات و همگام با جهانی شدن نظام اقتصادی و فزونی یافتن گروه‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی و سرعت بخشیدن به آرمان‌های میهن‌گرایی و استقلال‌خواهی است فدرالیسم می‌تواند گامی موثر در جهت جلوگیری از تجزیه سرزمینی‌ گردد. حال سوال اصلی این است که آیا تغییر در ساختار سیاسی عراق از سانترالیزم (متمرکز) به فدرالیسم برای امنیت ملی ایران یک فرصت است یا تهدید؟ فرضیه مقاله عبارت از اینکه: به نظر می‌رسد که ایران با در نظر گرفتن منافع ملی و با اتخاذ استراتژی کارآمد خواهد توانست تهدیدات را به فرصت‌ها تبدیل نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of changing the structure of politic in Iraq from Centralisms to Federalism on national security of Iran

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Ezzati 1
  • Soheiyla Nanva 2
چکیده [English]

Searching for events that have been happened and historical events in on country
and in special period needs recognition of contents and the quality of politic –
administration structure and drawing policy of cultural and politic activities in that
society and in the new politic world and in the geopolitic changed environment that
accompanied by deployment of quick information and relationships that accompanied
by globalization of economic discipline and increasing separate groups of area and
global and quacking of the ideal nationalism and independence, Federalism can be
effective step in prevention of territory analysis. Now the question is that Whether
Changing the structure of politic in Iraq from Centralism (concentrated) to federalism
for national security of Iran is a opportunity or threat. the hypothesis of this article is
that:
It seems that Iran can change the threat to opportunities by thinking about national
profits and adopthing useful strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Federalism
  • Centralism
  • Security
  • Geopolitic