نقش عوامل جغرافیایی در رفتار انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تاثیر عوامل جغرافیایی بر رفتار انسان از دیر باز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . عوامل طبیعی همواره به طور قابل توجهی در رفتار انسان و اعمال او تاثیر داشته بطوریکه تفاوتهای محیط طبیعی و با شرایط آب و هوایی مختلف می تواند عکس العمل های خاصی را در رفتار انسان داشته باشد . در این مقاله نگارنده با بهره گیری از تجربیات علمی و تعلیم و تربیت در کنار دانش جغرافیا تلاش نموده ارتباط انسان و محیط طبیعی را به لحاظ جغرافیا یی مورد تحلیل قرار دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Geography Factors on Human Behavior

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Safari
  • Hidar Lofti
  • Byandor Atashpanjeh
چکیده [English]

The effects of Geography factors on human behavior are considered by researchers
from past time. The natural factors have had considerable influences on human
behavior and its function for ever as the natural environmental changes due to different
climate situations can have special reaction on human behavior.
In this article the author with considering to scientific experiment and the science of
Geography has tried to survey the relation between human and natural environment with a
view to Geography

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • Growth
  • Psychology
  • Sociology
  • Human
  • Environment ecology
  • Evolution