تحلیل فضایی ـ مکانی صندوق اخذ آرا در منطقه 15 شهر تهران با کمک G.I.S

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

جغرافیای انتخابات رشته‌ای از جغرافیای سیاسی است که سابقه شکل گیری آن در کشورهای اروپایی به اواسط 1910 میلادی بر می‌گردد، بعدها این رشته در دهه 1960 میلادی همراه با انقلاب کمی در ایالات متحده نیز رشد و نمو گسترده‌ای داشت. جغرافیای انتخابات تحلیل فضایی انتخابات را قبل و بعد از انتخابات مد نظر قرار می‌دهد؛ به عبارتی رفتار کنشگران انتخابات را با دیدگاه فضایی تحلیل می‌کند. یکی از حوزه‌های پژوهش در جغرافیای انتخابات، تحقیق در وضعیت فضایی و مکانی صندوق‌های اخذ رأی در قبل از انتخابات است؛ در این پژوهش سعی شده است تا با کمک G.I.S منطقه 15 شهر تهران در دو بعد مورد تحلیل قرار گیرد یکی رابطه بلوک‌های جمعیتی با تعداد صندوق‌های اخذ آرا و دیگری نحوه دسترسی به بیمارستان و درمانگاه در صورت وقوع هرگونه رویداد غیر منتظره است. منطقه 15 شهر تهران جزو مناطق 22 گانه کلان شهر تهران است که در جنوب شرق تهران در دروازه ورودی جاده قدیم خراسان قرار گرفته است. بر اساس پیش بینی بعمل آمده در طرح جامع، جمعیت این منطقه در سال 1400 به 942400 نفر خواهد رسید. بنابراین منطقه 15 یکی از مهمترین کانون‌های جمعیتی شهر تهران درآینده خواهد بود؛ البته این منطقه هم اکنون نیز از کانون‌های جمعیتی شهر تهران به شمار می‌رود. با توجه به چنین جایگاهی، تحلیل فضایی ـ مکانی نقشه‌های G.I.S در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که صندوق‌های اخذ آرای شهروندان تهرانی در این منطقه متناسب با نواحی جمعیتی نیست. یافته‌های دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه بین جمعیت و تعداد پایگاه‌های اخذ آراء در حوزه‌های جمعیتی منطقه مناسب نبوده است؛ در واقع توزیع پایگاه‌های اخذ آرای منطقه با توجه به جمعیت موجود در نواحی آن بصورت متناسب صورت نگرفته است. علاوه بر این، نحوه استقرار مکانی بیمارستان، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و درمانگاه‌های این منطقه در ارتباط فضایی با پایگاه‌های اخذ آراء مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت شبکه‌های دسترسی منطقه مذکور نیز در این پژوهش مورد توجه بوده و یافته‌ها نشان از عدم وجود یک شبکه نظام‌مند برنامه‌ریزی شده در آنرا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyses of spatial-local condition of ballot-boxe in 15th district of Tehran municipality using GIS

نویسندگان [English]

  • Asghar Nazarian
  • Morteza Ghourchi
  • Hamid Bakhshi
چکیده [English]

Geography of election is a field of geography with background in European countries from mid of 1910s. Later this field was expanded in 1960s along with little revolution in USA. Geography of election considers condition before and after election; on the other words, it analyzes actors of election through spatial point of view. One of the fields for study on geography of election is study on spatial-local condition of ballot-boxes before election; it was tried in this study to analyze 15th district of Tehran municipality using GIS for 2 cases: first case is relationship between demographic zones and quantity of ballot-boxes and second case is way of access to hospital and clinic in case when unexpected accident is occurred. 15th district of Tehran is one of the 22-fold districts of Tehran metropolitan, located in southeastern of Tehran at entrance gate of old Khorasan road. According to predictions of a universal plan, population of this district will be 942400 people in 2021. Therefore, 15th district is one of the important demographic centers. In regard to such condition, spatial-local analyze of GIS maps is considered in this research which accordingly, relationship between population and quantity of ballot-boxes in districts is not suitable; actually ballot-bases of district is not distributed proportionally considering current population in its areas. Moreover, positions of local hospital, firefighting stations as well as clinics existing in this district are considered in relation to ballot-bases.
Condition of mentioned district’s access networks is interested and findings are shown lack of a planned systematic network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography of election
  • Tehran Metropolitan
  • ballot-box
  • demographic districts and spatial distribution of services