نقش بازارهای هفتگی استان گیلان درتوسعه روستایی وزایش شهرهای جدید دراستان «مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا»*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

اقتصاد وساختارهای اقتصادی درساخت،شکل دهی وتوسعه فضای زندگی انسانها عاملی تأثیر گذار و مهم به شمار می­آید. در نگرش های جغرافیایی روند تولید، حمل و نقل، مبادله، تغییر شکل و مصرف محصولات مورد نیاز انسانها، برخواسته میل، روان، باورها و رفتار آنان بسیار اهمیت دارد. بازارهای هفتگی از گذشته های دور تا کنون بعنوان مراکزی برای انجام مبادلات ضروری و مورد نیاز، به حیات خود ادامه داده­اند. شاید این ادعا که بازارهای هفتگی برجای مانده از شکل اولیه بازارها در جوامع ابتدایی بشر هستندکه تا کنون نیز کارکردهای خود را حفظ نموده و در اقتصاد جوامع نقش بازی می کنند- ادعایی درخور و قابل اعتماد باشد.
حوزۀ نفوذ و اطراف شهرها به اضافۀ دیگر نقاط روستایی در منطقه، کالا و تولیدات خود را عرضه و از مصنوعات و کالاهای شهری خریداری می نمایند. از سویی فاصلۀ کم نقاط روستایی با یکدیگر و در کل شهر صومعه سرا و تولم شهر و نیز مراکز تشکیل بازارهای هفتگی و آسان بودن حمل و نقل و رفت و آمد روستاییان و مازاد تولیدات اقتصادی در مکان گزینی اولیه بازارها بسیار مؤثر و جزو عوامل اصلی به شمار می آید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of GuilN's Weekly market in the rural development and the birth of New cities in the province Case study: city of soume sara

نویسندگان [English]

  • Masoud Mahdavi 1
  • Taghi Ahmadizade Hendekhale 2
چکیده [English]

Economics and economic structures is considered as important factor in construction shop and development of human space in geographic trend ,attitude of production, exchange, transformation and consumption of productneeded to humans, space.in very important on factors like, demands, desire, mental be lifsard their be haviors? Weekly marketshave too contiued their life from the past as centers perform essential and needed exvhange.perhops the claim that the weekly market remains from carly human society – is opportune and reliable claim.this article is extracted from the thesis this is produced by helping dr. Masoud Mahdavi, share of influense and around cities, plus other rural areas in the region, lead to supply their goods, products and purchased urban artifact on the other hand, less distance ofrural areas and tolam shahr and also centres of weekly markets rural transport and economic products surplus are consideredas the main factors in switching places of markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • market
  • Weekly market
  • Rural Tourism
  • City of soume sara