پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش جاده ارتباطی اردبیل- آستارا با استفاده ازGIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

گسیختگی دامنه ای یکی از عوامل عمده تغییر شکل هندسی ناهمواریها در جاده ارتباطی اردبیل- آستارا به شمار می رود. انتقال مواد حاصل از برهنه شدگی، از زمینهای بالادست وکوهستان ها به دره ها وسپس به سمت حوضه های رسوبی می باشد. وقوع حرکات توده ای مواد در دامنه مانند لغزش وگسیختگی های دامنه ای عمل فوق را به عهده دارند وسبب انتقال حجم زیادی از مواد دامنه ای به دره ها می شوند. بدین ترتیب جاده ارتباطی اردبیل- آستارا در حال حاضر تحت تاثیر فرآیند لغزش وگسیختگی دامنه، دستخوش تغییر است. در واقع مشارکت عواملی مانند لیتولوژی، فاصله از گسل، پوشش گیاهی، نیروی ثقل وتغییر درجه شیب دامنه ها، بارگیری و وزن کلی مواد دامنه ای، جنس ودانه بندی مواد و ضخامت آنها، آب ناشی از بارندگی، ذوب برف ویخ، آبیاری، وضعیت توپوگرافی وجهت گیری دامنه ها، نوع استفاده از زمین(کاربری اراضی) و عامل انسان به وقوع ناپایداری وگسیختگی دامنه ها در محدوده مورد نظر منجر شده است. در این مقاله علاوه بربررسی مکانیسم پدیده لغزش و عوامل مورفوژنتیکی آن، شناسایی پهنه های دارای پتانسیل خطر زمین لغزش انجام گرفته و در نهایت با استفاده از سیستم GIS در تلفیق لایه های اطلاعاتی، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه تهیه گردیده و نقاط حساس و ناپایدار ممیزی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslide hazard zonation of Ardebil __ Astara road using of GIS

نویسنده [English]

  • Fariba Esfandyari
چکیده [English]

Slope discontinuity is one of the main factors of the change of geometrical form of
the regional reliefes. Product transportation of denudation is from the highest lands
and mountains to valleys and then toward the sedimental basins.The mass movements
of the slope materials like slip and slope discontinuity cause this and of course is the
reason of the movement of large amount of slope material toward the valleys. Now the
road between Ardebil-Astara is changing because of the processes of slip and slope
discontinuty.
In fact the existence of the factor like Lithology, the distance from the fault,
vegetation, gravity force and change in the degree of slope, loading and the total
weight of the slope material, kind, classification and thickness of the material,
rainwater, melting snow and ice, watering, topography situation and directioning of the
slopes,land using and human factors cause the instability and discontinuty of the
slopes throught the referred aea. So the map of the classifying the area with the
potential of landslide in this region is provided by the Arcview GIS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Instability and Failer Factors
  • GIS