پهنه بندی میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از دوره اول تا هفتم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اهمیت روزافزون انتخابات در سطح جهانی ، ملی و حتی ناحیه ای سبب آن شده است که اندیشمندان علوم مرتبط با این موضوع سعی در شناخت دقیق تر ابعاد آن جهت نقش آفرینی در امر تصمیم سازیها باشند. درمیان رشته های علوم انسانی، علم جغرافیا بویژه جغرافیای سیاسی  توانائیهای زیادی درشناخت نابرابریهای ناحیه دارد. تولد گرایشهایی نو در جغرافیای سیاسی همچون جغرافیای انتخابات گواهی جهت مطالعه دقیقتر فضای سیاسی و پدیده انتخابات در سطوح ملی، ناحیه ای و کشف ارتباط، رفتارهای انتخاباتی، الگوههای رای دهی و جغرافیای سیاسی احزاب با محیط جغرافیایی است . کشور ایران دارای پتانسیلهای متنوع طبیعی و انسانی در مناطق مختلف کشور می باشد، لذا الگوههای رفتاری خاصی نسبت به مسئله انتخابات درمناطق مختلف مشاهده می شود.از لحاظ قلمرو حوزه های انتخاباتی، انتخابات مجلس شورای اسلامی در داخل حوزه های انسانی و طبیعی قرار گرفته و متاثر از جریانات حادث شده درآن می باشند، به همین دلیل کانونهای ایستا و پویا در زمینه مشارکت انتخاباتی به میزان زیادی از محله گرایی و قوم مداری بهره می برند.
دراین تحقیق هدف،انجام پهنه بندی میزان مشارکت درانتخابات مجلس طی دوره های اول تا هفتم مجلس شورای اسلامی است تا منجر به شناسایی کانونهای پویا وایستا گردد. علاوه برروش کتابخانه ای و اسنادی، جهت تحلیل محتوا و نمایش اطلاعات انتخابات هر دوره مجلس در عرصه جغرافیای سیاسی کشور از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS  استفاده شده است.باتوجه به یافته های تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که الگوی مشارکت استانها در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا حد زیادی متاثر از پیوندهای قومی قبیله ای بوده است. بیشترین میزان مشارکت درکل کشور طی دوره های پنجم وششم مجلس بوده است، که به ترتیب 1/71 و35/67 درصد مشارکت گزارش شده است.در بررسی انجام شده استانهای سیستان وبلوچستان پویاترین و استان مرکزی  نزولی ترین روند را در مشارکت مجلس داشته اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GIS- using Analysis of the popular participation rate In parliament elections of Iran

نویسندگان [English]

  • Farhad Hamzeh
  • zahra Pishgahifard
چکیده [English]

The increasing important role of election in a regional, national and world level, has
obtained it as a basic political topic. therefore often Political and election - related
geographers and researchers try to recognize some different dimensions of this
phenomenon in order to have more favorable outcomes in decision - making Processes
Normally in recent 3 decades, Iran has experience of holding elections, once a year. In
other words, Iran has repeated the experience of democracy several times .According
to the natural conditions and human geography, Iran is affected by climate systems and
divided into different areas. Depending on their knowledge, economic situations,
literacy level and the effect of ethnic and tribe thoughts, resident people in areas and
regions have shown different variable political behaviors.
The Islamic Consultative Assembly election is one of the most important political
events in Iran which holds every 4 years, once. The main aim of this research is to
evaluate the effects of popular participation rate on The Islamic Consultative
Assembly election, to recognize political points which the popular participation rate
had decreased or increased within, and to analyze deputies political positions and their
arrangement changes. In the fact, it is possible to find out the variables space of
political geography in Iran by applying statistic methods such as time data and the
results using GIS .
One of the outcomes of this analysis shows ethnic links and relations effects on
participation rate. In other hand, participation in parliamentary elections hold in Iran,
is an increasing and active process .This paper concentrates the process of changing
and growing rates of participation for Right parties, won a majority of the seats in all
parts and limited activity of reformist political parties in west parts, gained a heavy
defeat in the rest of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • election participation
  • parliament elections
  • parties changes
  • GIS and elections
  • Iran's elections