گسترش فضایی و ضرورت ایجاد شهرهای جدید « نمونه موردی شهر جدید پردیس»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با توسعه مجموعه شهری تهران ضرورت اسکان سرریز جمعیت این کلانشهر ملی در نظام برنامه ریزی کشور ایجاد شهرهای جدیدی چون پردیس را بدنبال داشته که برغم سرمایه گذاریها وبرنامه‌ریزی‌های نهادها و سازمانها‌ی مرتبط این نوع شهرهای جدید با آن مشکلات و چالش‌های روبرو شده‌اند که نه تنها بار اضافی شهر تهران را کاهش نداده‌اند بلکه بر مشکلات آن نیز افزودند.
مقاله حاضر که اقتباسی از رساله دکتری می‌باشد به بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در شهرجدید پردیس به عنوان نمونه‌ای از سیاستهای ایجاد شهرهای جدید در کلانشهر تهران و میزان انطباق پذیری اجرای چنین طرحی با اهداف کلان مدیریت مجموعه شهری تهران پرداخته و با استفاده از تکنیک‌های چون دلفی-سوات به تحلیل میزان تحقق اهداف این طرح پرداخته شده که می‌توان در سایر موارد نیز مورد استفاده قرارگیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The spatial expansioh of Tehran and the necessity of creatiny new cities witn empnasison pardis

نویسندگان [English]

  • Parvane Zivyar
  • Azita Rajabi
چکیده [English]

With the expansion of Tehran conurbation, the need to settle the overflow
population of this national metropolis in planning system of the country has led to the
establishment of the new cities such as Pardis, but in spite of the investments and
planning of the related organizations and instituations, these new cities have
encountered such problems and challenges that they not only don’t reduce the overload
of Tehran, but also add to the problems.
The present article that is extracted from the doctoral thesis reviews the weak and
strong points of the new city of Pardis as an example of "establishing new cities
strategies" in Tehran metropolis and adaptability of performing such plan with the
main goals of the management of Iehran con urbation, the article also analyses the
extent to which the goals of the plan have achieved by technigues such as Delfy Swot
technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conurbation
  • Achievable
  • Adaptability