عوامل مورفوژنز زیانبار و تهدید کننده جاده استراتژیک مرند – جلفا و روش‌های مقابله با آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

جاده استراتژیک مرند – جلفا در مسیر خود از واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی زیادی عبور می‌کند که آگاهی از ویژگیهای هر کدام از این واحدها و شناخت عوامل مورفوژنز و مورفودینامیک فعال و ارایه راهکارهای لازم،  هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. براساس مطالعات و پیمایش‌های میدانی و نتایج بدست آمده از این تحقیق، گسل‌ها، سیل، فرسایش رودخانه‌ای، حرکات دامنه‌ای نظیر ریزش، لغزش، جریانات واریزه‌ای، مورفوژنز بهمن‌های برفی و بهمن‌های سنگی، پدیده‌های ترموکلاستی، کریوکلاستی و مورفوژنز آنتروپیک از عمده‌ترین عوامل ژئومورفولوژیکی شناخته شده در طول مسیر جاده  ریلی و آسفالته می‌باشند. بحرانی‌ترین حرکات دامنه‌ای در محدوده تنگ دره‌دیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در سال‌های اخیر اثر فعالیت‌های انسان در تغییر چشم‌انداز مرفولوژیکی مسیر جاده مورد پژوهش بشدت فزونی یافته که نتیجه آن افزایش ناآرامی دامنه‌ها، تخریب پوشش گیاهی، سیل می‌باشد، نتایج تحقیق، ضرورت درک و آگاهی عمیق و منطقی از فرایندهای ژئومورفولوژیکی منطقه است و قبل از هرگونه اقدام و فعالیت‌های عمرانی در مسیر جاده‌ها برنامه‌های خود را باید از فیلتر عبور داده و شاخص‌های ژئومورفیکی را در برنامه‌ریزی‌ها و آمایش سرزمین منطقه لحاظ نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Harmful and Threatening morphogenesis factors on The strategie road between Marand- jolfa and collated MeThods With Them

نویسنده [English]

  • Ali Beladpas
چکیده [English]

Marand – jolfa strategic road in its course passes from Topographic and
geomorphological unties. Awareness of The characteristies about These unites and
knowledge about Morphogenes and active morphodynamic factors.
Presenting The necessary Procedures is The main objectve of This research. Based
on field studies and conclusions from this research, faults, floods river erosins,
Movements slopes like Rockfall, landslide, Debris flow, snow Avalanche
morphogenes, Stones Avalanche, Thermoclasty, cerioclasty and Antropic
morphogenes, phenomenons, of the most important geomorphological factors known
alongsis of rail asphalt road, The most critical movements of slopes in Dradiz cluse is
of great importance. In recent years, human activities has changed The morphologies
landscape in The researched road has greatly increased. Its results is The increase in
The uneasiness of the slopes and destruction of plants and floods. The conclusion of
The research is The necessity of logical and deep understanding of The
geomorphological processes in the region. Before any civil activities on The road
course. They should be filteres Through The geomorphological indexes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road
  • Slope movements
  • Criuclasty
  • Morphogens Antropic