نقش اکوتوریسم در توسعه‌ی پایدار و روستایی مطالعه‌ی موردی شاندیز (خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اکوتوریسم شاخه­ای از توریسم (گردشگری) است اما مشخص کردن مرز آن با توریسم به علت عدم تعریف دقیق آسان به نظر نمی­آید. برای رسیدن به اکوتوریسم موفق باید از رهگذر توسعه­ی پایدار عبور کرد.
دستیابی به توسعة پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست­محیطی در یک جامعه است و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. در این تحقیق با بیان اجزاء مشترک مفهوم توسعة پایدار از دیدگاههای متفاوت، به ویژگیهای توسعه­ی پایدار و توسعه­ی روستایی پرداخته و به طور خاص شاندیزاز شهرستان مشهد مطرح شده است. این مطالعه نشان می­دهد که روند کنونی بهره­برداری از طبیعت علیرغم برخی فعالیتها و تمهیدات محدودکننده، فراتر از ظرفیت تحمل محیط بوده و بیم آسیب­های جدی و نابودی توانهای طبیعی و البته اقتصادی منطقه می­رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of eco Tourism in constant Rural development shandiz objective study (Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Sayed Rahim Moshiri
  • Sayed Ahmad Sayed Aboosaeedi
چکیده [English]

Ecotourism is the branch of tourism but recognizing of its border with tourism is not consider easy because of absent precise definition, In order to achieving success ecotourism it should pass constant development.
Access to constant development is related to economic, social, culture, environment, ecology aspect in society and tourism as effective activity on all of these aspects require suding. In this research consider constant development in rural and urban with explaining common elements
concepts of constant development in different view. This studu show that beneficiary process, in this time, from nature is beyond from capacity of environment and there is fear from serious damage and destroy of nature and also economy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • development
  • Constand development
  • Rural Development