توسعه شهری بر منبای پتانسیل‌های اقتصادی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام مطالعه موردی: شهرستان آستارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

اهمیت موضوع توسعه اجتماعی– اقتصادی ملی هر کشوری لاجرم بر پایه پتانسیل ها و توانمندی های مختلف آن بنا می­شود. توسعه مفهومی کلان و جامع است که شاخص­های رفاه اجتماعی تشریح کننده آن می­باشد. اگر توسعه منطقه­ای بعنوان رویکردی در جهت تقویت توسعه ملی تعریف شود، ایران بعنوان یکی از کشورها، پیش از تدوین سند چشم اندازه بیست ساله 1404 رویکرد توسعه گرایانه خود را اعلام نموده و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را اساس کار قرار داده است از این رو در این مقاله سعی شده با توجه به پرسش کلیدی "چگونه می توان ساز و کار مناسب پتانسیل ها توسعه منطقه ای را شناسایی نمود؟" در جهت تجزیه و تحلیل پتانسیل­های زیرساختی دانش محور شهرستان آستارا بر اساس سیاست های کلی نظام با استفاده از تحلیل سیاست­های توسعه منطقه­ای پرداخته شود. با استفاده از مدل تعاملی فاکتورهای توسعه منطقه­ای و بهره گیری از شاخص­های توسعه منطقه­ای به این سؤال پاسخ داده شده است که نتیجه کلی آن تلفیق دانش بنیان اقتصاد منطقه و شاخص های انسانی توسعه منطقه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Development on the Economic Potential with the Overall Policy Approach (Case Study: Astara City)

نویسنده [English]

  • Seyede Sedighe Hassanimehr
چکیده [English]

Importance of social development  national economy inevitably based on the potential of each country and its various capabilities can be built. Conceptual development is large and comprehensive social welfare indicators anatomist it. If regional development is as an approach to strengthen the national development must be defined. As part of the document developed years ago with twenty years of eye size in 1404 announced his realistic approach to development and social transformation, economic, political and cultural basis of the work has therefore been tried in this article according to key Question: "How appropriate mechanisms of regional development potential be identified?" In analyzing the potential for knowledge-based infrastructure Astara city system based on general policies with regional development policy analysis is discussed. Using an interactive model of regional development factors and utilization of regional development indicators to this question has been answered as a result of the overall foundation of the knowledge economy, regional integration and regional indicators of human development is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential economy
  • Urban development
  • the overall policy regime
  • Astara city