مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ساختار فشرده شهری منعکس کننده واقعیت پیچیده زندگی روزمره در بسیاری از شهرهای موفق است که می تواند در مورد الگوی شهرهای شعاعی، طولی و نیز ارگانیک که در امتداد مسیرهای ارتباطی شکل می گیرد صادق باشد.اینها الگوهایی از شهرها هستند که در مقابل پخش شدن و گسترش بیش از اندازه،مقاومت کرده اند.لندن مثالی از شهری هماهنگ و یکپارچه در توسعه شهری است که ساکنان آن در مراکز محله ای- فارغ از اینکه در کدام بخش زندگی می کنند- می توانند از تسهیلات محلی در خیابان های اصلی استفاده کنند و در مقیاس کلانشهری در فعالیت هایی که در مرکز شهر رخ
می دهد،مشارکت داشته باشند.
این الگوی توسعه شهری فشرده سطوح مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در اطراف مراکز شهری و محلی نگه می دارد و این اطمینان را به وجود می آورد که تمام بخش های شهر- حتی بخش های دور افتاده تر و محله های ساکت تر-در فاصله مناسبی از تسهیلات اصلی حمل ونقل و خدمات شهری قرار دارند.دقیقاً چنین سطحی ازتوسعه است که در اکثر نواحی شهری و پراکنده امروز،کمبود آن احساس می شود.شهر فشرده ای که دانش طراحی شهری را به طرز مناسبی به کار گرفته است و بخش های آن به هم مرتبط هستند.منظور از این ارتباط،بخش بندی خوانا از فضاهای عمومی است که نه تنها بخش های مختلف محله ها و واحدهای همسایگی را به هم متصل می کند،بلکه مردم را از درون حیطه خانه ها،مدارس و محل کار و مؤسسات اجتماعی شان به هم مرتبط می سازد.به تعریف دیگر در فرم شهر فشرده،تأکید بر رشد مراکز شهری موجود و زمین های بازیافتی و در عین حال اجتناب از گسترش و پخش شده شهر در حاشیه هاست.
از ویژگی های شهرهای فشرده این است که عموم مردم در فاصله پیاده روی با تسهیلات اجتماعی قرار دارند ویک سرویس حمل ونقل عمومی مناسب اتوبوس می تواند کارا و پاسخگوی نیازها باشد.علاوه بر این،توسعه اصلی بناها،
خیابان ها و فضاهای عمومی است که مردم را به مراکز شهری جذب می کند و نیز در خدمت حداکثر کارایی از نظر انرژی است.صرفاً تراکم نشان دهنده کیفیت شهری نیست.فرم های مختلف معماری اعم از بلوک های بلند در کنار ساختاری سنتی در خیابان وتعدادی بلوک شهری که یک فضای باز را محصور کرده اند،می توانند با تراکم یکسان ساخته شوند،اما کیفیت های کاملاً متنوعی راعرضه کنند.مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی و بهره مندی از کتابخانه دیجیتالی صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept of compact city and sustainable urban forms

نویسندگان [English]

  • Mehrdade Navabakhsh
  • Majid Kaffashi
چکیده [English]

The pattern of dense urban development creates proper levels of economic and
social activities around center and locality of city .This ensures all urban sections ,even
remote and quiet areas, main facilities, transportation and urban services. Exactly such
a development is coordinated that most urban areas enjoy a shortage of it . Dense city
which has proper urban design its sections are connected with together. Connection
means appropriate portioning from public places which connect to not only different
sections of localities and neighborhood units but also people to their homes, schools,
work offices and social institutes; in other words, dense cities emphasize on
development of urban centers and recoverable lands and at the same time avoid
expansion of city in the suburbs.
The features of dense cities are as follows: most people are in the width range of
social facilities and suitable public transportations (like bus) supply people's
requirements .Only density per hectare doesn't present urban quality. Different forms
of architecture such as tall blocks next to traditional buildings in the streets and some
urban blocks which are surrounded in the open spaces should be constructed in the
similar density but be presented by various qualities .This paper is used by
documentary sources and digital library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dense city
  • Stable development
  • Urban dencity