بافت‌های قدیمی و فرسوده‌ شهری، سیاستها و راهبردها (مورد مطالعه شهرضا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مسائل و مشکلات اصلی ساختار کالبدی موجود شهرضا، پراکندگی بیش از حد ساخت و سازها و وجوداراضی بدون استفاده قابل توجهی در این ساخت و سازهای موجود است که علاوه بر گستردگی بی‌حد شهر، کالبدی آشفته و ناپیوسته در اثر ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی در اراضی کشاورزی را به وجود آورده است و در عوض بافت قدیمی و تاریخی شهرضا حیات حقیقی‌خود را از دست داده و مخروبه یا متروکه گشته و اصولا ارتباط منظم و منطقی هستة تاریخی با بقیه گستره شهری مخدوش گردیده است.
هم‌اکنون سرعت و شدت روند فرسودگی در بافت‌های قدیمی به گونه‌ای است که عدم تطابق و هماهنگی فضای بافت قدیمی با تقاضای شهروندان و نیازمندیهای آنها را باعث گردیده است و همین امر سبب تخلیه جمعیت بومی و ایجاد ناهنجاریهای فرهنگی - اجتماعی - بهداشتی - امنیتی - حقوقی و نهایتا چشم‌انداز نامطلوبی را در پی داشته است .
این تحقیق ضمن بررسی همه جانبه موضوع بافتهای قدیمی شهرضا، علت روند رو به رشد فرسودگی و تخریب در این بافتها را در قالب متغیرهای اصلی به ترتیب اهمیت شامل: ( پایین بودن درآمد، پایین بودن اجاره بها، سهولت تهیه مسکن و مهاجرت ) آنها را بررسی و نتیجه گیری نموده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Worn-out urban Textures; Policies and Metod The Case of Study: Shahreza Fazlolah Yazdi

نویسندگان [English]

  • Fazlolah Yazdi
  • Asghar Nazarian
چکیده [English]

One of the fundamental problems in Shahreza is the dispersion of constructions and
buildings and the presence of extremely useless lands between the buildings which not only
spread the city but also make a confusing and inconsistent shape in agricultural fields. In turn,
the ancient historical texture of Shahreza lost its real nature and it became ruined and
abandoned and basically, the logical relation of historical nucleus with other parts of the town
has been destroyed.
Even now the spread and intensity of wear process in ancient textures are in such a way
that is not congruent with dwellers’ needs. So this causes evacuation of native population,
creating cultural, social, medical, security and legal abnormalities and finally it brings
undesirable perspective.
This study holistically investigates the theme of ancient textures of Shahreza as well as the
reasons of increasing wear and demolition in these parts considering major variables such as
low income- low rent- ease of finding dwelling and emigration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textures - Worn-out - Urban space