اهمیت سنجش از دور (Remote Sensing) در امور مطالعاتی و آموزش جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

علم سنجش از دور به صورت های متفاوتی تعبیر شده است ولی با توجه به جمع بندی تعاریف می توان آن را علم و هنر کسب اطلاعات در مورد اجسام، اراضی یا پدیده های مختلف به کمک جمع آوری اطلاعات از آن ها بدون تماس با آن معرفی نمود(زبیری،محمود، 1375).
در یک سیستم سنجش از دور، کار دریافت، ثبت و ضبط اطلاعات از طریق سنجده های تعبیه شده در سکوهایی صورت می گیرد که این سکوها ممکن است طیف وسیعی از انواع هواپیما، هلی کوپتر، ماهواره، ایستگاه فضایی و غیره را در برگیرد ولی به لحاظ کمی و کیفی ماهواره ها از اصلی ترین سکوها در سنجش از دور به شمار می روند. یکی از مزایای دور سنجی این است که در برخی از مناطق زمین که امکان دسترسی به آنها دشوار بوده و یا در موقعیت های خطرناک قرار دارند، مورد استفاده هستند، همچنین حسگرهای ماهواره ای و هواپیماها برای تحقیق درباره مناطق قطبی زمین،اتمسفر بالائی، آتش سوزی و جنگل ها و فعالیتهای آتشفشانی، اقیانوس های مناطق دور و بیابان ها که امکان دسترسی انسان به آنها دشوار می باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع دور سنجی علم و هنر بدست آوردن اطلاعات از فاصله دور، یعنی کسب اطلاعات درباره اشیاء و پدیده ها بدون داشتن تماس فیزیکی با آنهاست(سازمان نقشه برداری،ص38).
در این مقاله سعی بر آن است پس از مروری بر فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، نقش، کاربرد و ارزیابی اثرات این دو را، در امور مطالعاتی مربوط به جغرافیا بکار گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance Fremote Sensing in Geographic Studies and Educa

نویسندگان [English]

  • N. EQBALI
  • H. Lotfi
چکیده [English]

Different explanations have been provided for remote sensing, but as a summary,
one can define it as the science and art of information acquisition about objects,
terrains or different phenomena by gathering information from them without any
contact.
In a remote sensing system, receiving and recording of information are done by
sensors contrived in platforms. These platforms may have a variety such as aircraft,
helicopter, satellite and spacecraft, but form both quantitative and qualitative points of
view, satellites play one of the most major roles in remote sensing. One of the most
advantages of remote sensing is to collect information from hardly accessible areas or
dangerous locations. Moreover, sensors aboard satellites and aircrafts can be used in
researches about polar territories, upper atmosphere, forest fires, volcanic activities,
faraway oceanic parts and deserts which are difficult to be accessed by humans.
Actually, remote sensing is the science and art of acquisition of information remotely,
that is, obtaining information about objects and phenomena without any physical
contact with them.
In this article, after a review over the remote sensing technology and geographic
information system, it is tried to use roles, applications and evaluation of the effects of
these two subjects, in the geographical studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic information system
  • Remote sensing
  • Sensors
  • Schematic topography
  • Topographic maps