تحلیلی بر نقش قدرتهای مداخله گر در خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بندرت می­توان منطقه­ای مانند خلیج فارس یافت که بتوان دیدگاه­های سیاسی را به عرصه آزمایش گذارد. و هیچ منطقه­ای همانند خلیج فارس نتوانسته است توجه ودر عین حال علاقه جهانیان را به خود معطوف نماید.
تا آنجا که تاریخ نشان می­دهد، خلیج فارس پیوسته بخش پراهمیتی از جهان بوده­است. درنیم قرن اخیر، خلیج فارس یکی از مهمترین و حساس­ترین مناطق جهان در نگرشهای ژئوپلیتیکی ومحاسبات استراتژیک بوده است و با توجه به تحولات و دگرگونی­های عمیق وجاری در عرصه مناسبات بین المللی می­توان ادعا کرد که در قرن بیست و یکم می­رود تا به صورت مهمترین کانون توجه آن نگرشها و محاسبات درآیدوبه تعبیر کلاسیک ژئوپلیتیک هارتلند نام می­گیرد.
اما درحال حاضراین منطقه با پدیده­ای به نام نظامی گری روبرو گردیده. دیدگاه­های متفاوت کشورهای از مقوله امینت و بی اعتمادی به یکدیگر، زمینه را برای مداخله قدرتهای فرامنطقه­ای مهیا نموده است. این مسأله، (حضور فدرتهای جهانی در منطقه) برای ایران که قدرت کلاسیک منطقه می­باشد به نوعی مخاطره انگیز است و مستقیماً امنیت و منافع ملی وی را هدف قرار می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on role of security and military interferes in Persian Gulf and its effect in nation security and advantages of Islamic republic

نویسندگان [English]

  • Farahnaz mayel afshar
  • Ezzatollah Ezzati
چکیده [English]

Finding zone such as Persian Gulf is rare which political aspects would be tested there and no zone as Persian Gulf has not been succeded to attract people to it.
As history says, Persian Gulf has been important part of the world and in recent half century, Persian Gulf has been one of the most important and critical zone of the world geopolitically and strategically and due to current changes in international   relation it should be noted that in twenty first century this zone is considered as the most important place and is called Heart land geopolitics by classic. But now this zone faces a phenomenon as militarism, different view oint op countries about security ad distrust together have provided grounds for intra regional powers to interferer and affects on its national advantages and security directiy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military interferers
  • Geopolitical crises
  • National security
  • National profit