بررسی مکان یابی دفع پسماند‌ها با روش برنامه ریزی خطی در محیط GIS (مطالعه موردی: نواحی از استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دفن پسماند ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اولیه مسئولین خدمات شهری محسوب شده است. مخاطرات زیست محیطی وبهداشتی دفن پسماند­ها به دلیل ارتباط آن با زندگی بشر نیاز به کنترل و اعمال سیستم مدیریت ویژه­ای دارد که در فرآوری توسعه و افزایش جمعیت پیچیدگی های بیشتری می یابد.
با توجه به مشکلات دفع پسماند های شهری و کاهش پیامد­های مختلف آن نیاز به مکان یابی اصولی بوده است. لذا برای انتخاب یک مکان مناسب دفع پسماند ها با منظور نمودن معیار های زیست محیطی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است.
عوامل اصلی در مکان یابی محل دفن پسماند­ها در این تحقیق توپوگرافی، شیب زمین، جنس خاک، زمین شناسی، هیدرولوژی، ژئوهیدرولوژی، فاصله از منابع آب های سطحی، مراکزجمعیتی شهری وروستایی، جاده دسترسی و منابع تولید پسماند ها بوده است. با تعیین محدوده های قابل قبول برای هر یک از عوامل فوق بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نهایی، مکانهای مناسب بر حسب اولویت بر روی نقشه تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on locating of solid waste inhume in GIS by linear programing (case study: khorasan razavi state area)

نویسندگان [English]

  • Heydar Lofti
  • Yousef Ali Ziari
  • Babak Sadeghi
چکیده [English]

Solid waste is the natural outcome of human societies.
Nowadays in Iran, the treat of mismanagmentof solid wastes are the main problems, in addition to the various other environment issues such as air and water pollutions.
According to the problems of solid waste disposal management in the county of Mashad. It is needed to select a site for land filling or in huming in a suitable place. For site selection, application of geographical information system(GIS) software is the scientific method.
Factors and criteria such as topography ,slope,soil type, geology, hydrologhy, distance from surface water, ground water table, population centers and access road, sources of solid waste production and others are the base data for laying the maps are used in the GIS.
This paper based on several maps 2 suitable and 2 very suitable sites were been found. All of the selected lands were acceptable for land filling. The municipality of mashad can choose each of the sites with respect to the cost of the financial badget.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • solid waste landfill
  • criteria
  • Geographical information system
  • Environment