ژئومرفولوژی و مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی و حوضه های رودخانه ای ساحل خلیج فارس از بندر کنگ تا بندر حسینیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با توجه به اینکه بخش اعظم جمعیت جهان در مناطق ساحلی استقرار یافته اند و فعالیتهای آنها به نوعی با بهره برداری دریایی مرتبط است، بنابراین سواحل بعنوان یکی از مناطق مهم مورفودینامیک از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مناطق ساحلی در سراسر جهان در زیر فشار شدید قرار دارند. حداقل پنج عامل انسانی وجود دارند که زمینه های تخریب و نابودی منابع ساحلی را فراهم آورده اند که عبارتند از: رشد جمعیت، آلودگی ، تخریب محیط زیست، برخورد منافع بین کاربران، بهره برداری بی رویه از منابع. اقدامات محلی، منطقه ای و ملی زیادی در کشورهای مختلف برای حل این مشکلات زیست محیطی و مدیریت مناطق ساحلی بصورت پایدار ارائه شده اند. اغلب برنامه های رایج مدیریت مناطق ساحلی متوجه خطرات ساحلی مانند فرسایش و سیل، آلودگی های وارده از فعالیتهای خشکی و آلودگیهای ناشی از حمل و نقل دریایی می باشند. بهره برداریهای گسترده در زمینه شیلات، توریسم، حمل و نقل تجاری و غیره اهمیت منطقه ساحلی را دو چندان میکند. از آنجا که برای هرگونه فعالیت انسانی اعم از استقرار سازه های ساحلی و بندرگاهی و نیز سایر بهره برداریها نظیر حمل و نقل، تجارت و بهداشت مستلزم پایداری خط ساحلی از نظر عوامل مورفودینامیک هم از سوی حرکات آب دریا و نیز فرآیندهای محیط خشکی است، بنابراین مطالعه منجسم از دیدگاه ژئومرفولوژی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ضروری می نماید. از این دیدگاه برای دستیابی به هدف متغیرهای موثر در تحول خط و پهنه ساحلی عمدتاً شامل امواج، جزر و مد، جریانهای ساحلی بعنوان عوامل دنیامیکی محیط دریا و فرآیندهای رودخانه ای و بادی و نیز فعالیتهای انسانی (در مقیاس محدود) از سوی خشکی، متغیرهای مورد مطالعه اصلی را تشکیل میدهند. باتوجه به ویژگیهای طبیعی و موقعیت جغرافیایی منطقه ساحلی بندر کنگ تا بندر حسینیه از رویکرد طبیعی استفاده شده است بطوری‌که در تعریف منطقه ساحلی برای مدیریت، حوضه‌های آبریز بخش لاینفک و جدائی‌ناپذیر منطقه ساحلی در نظر گرفته شده و باتوجه به معیار کارکرد طبیعی قوی بین دو بخش مذکور، مرز مدیریت منطقه ساحلی تا خط تقسیم حوضه‌های آبریز می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphology And Integrated Coastal Zone And River Basin Management Of Persian Gulf Coast From Kong To Hosineyeh Harbours.

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ansari Lari
  • M. R. Sarvati
چکیده [English]

With regard to this fact that the very most of the worlds population have settled at the
coastal regions and their activities are typically related to the sea exploitation, coasts as
one of the significant morphodynamic regions are of a special importance. Coastal
regions all over the world are under a severe pressure. At least, there are five human
factors which have produced the grounds on which destruction of coastal regions
occur. They are as follows: population growth, pollution, destruction of the
environment, conflicts of the benefits between the users and irregular exploitation of
resources.
Some local, regional and notional actions have been taken for solving such
environmental difficulties and managing coastal regions sustainably in different
countries. Most frequent and current managerial plans of coastal regions are focused
on coastal dangers such as erosion and flooding, pollution caused by land activities
and marine transportations. Extensive exploitations in the fields of fisheries, truism,
commercial transportations, etc.give these regions a double significance. Since any
kind of human activities such as establishing coastal and portal construction as well as
other types of exploitations like transportations, commerce and sanitation necessitate
the stability of coastal lines according to morphodynamic factors through both the
movements of sea water and processes of the land environment. It is necessary to
study geomorphology and management of integrated coastal zone comprehensively.
Hence the basic and effective variables under study which should be attained for a
change in the coastal line and area in clued waves, tides, coastal currents as the
dynamic factors of the sea environment, wind and river processes and human land
activities (on a limited scale).Considering the natural features and geographical
situation of the coastal region of Kong port up to Hosseinieh port, a natural operation
has been used in such a way that catchment areas have been regarded as an inseparable
part the coastal regions according to the definition of this region for management and
its boundary reaches the dividing line of the catchment areas with regard to the strong
natural functional criterion between the two mentioned parts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal region
  • Integrated management of coastal zone
  • Management of coastal line
  • Management of coastal area