فضا، آمایش سرزمین و توسعه روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توسعه و توسعه روستایی از محورهای مورد توجه امروز جوامع در حال توسعه است و دنبال کردن
رهیافت هایی جهت بهبود وضعیت مردم روستایی از اهداف آن است .این مساله در جواب ناکامی هایی مطرح بوده است که به خاطر توجه صرف برخی از کشورها به مبحث رشد به جای توسعه بوده است که سبب گردیده در توزیع منافع توسعه و ترقی بین مردم سرزمین خود، دچار مشکل شوند.جهت حل این مشکل در کشورهای جهان سوم ابزارهای متعددی برای کاهش تضاد طبقاتی موجود ارایه شده که اصلاحات ارضی و آمایش سرزمین از آن جمله است. آمایش سرزمین به عنوان توزیع بهینه امکانات اقتصادی و اجتماعی در کشور مطرح است و اصلاحات ارضی درصدد نوبنیانی اقتصادی و تولیدی جامعه روستایی است . البته قبل از آن توجه به مفهوم فضا و چشم انداز جهت ارزیابی چشم اندازها ضرورت دارد.در این راستا مهم است که به تبیین مفهوم زمین پرداخته شود و
روش های ارزیابی زمین بیان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Space,Land Use and Rural Development

نویسندگان [English]

  • Masoud Mahdavi
  • Aeizh Azmi
چکیده [English]

Today, development and rural development are important themes in developing
societies that theirs aim are to pursue approaches that helps to improving rural people
condition. This subject urge some countries that focus on growth untill development
and it results the countries have problem in distributimg profits of development. For
solving this problem, in developing countries, many tools presents untill decrease gap
among people groups, for example land use & Agronomy reform. Land use is for
equal disributaion among people, and agronomy reform help to reconstruct economic
& production of society in the country. Thus it is essential that we notice to landscape
assesment and space. In this direction, it is important that define earth and present
earth assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • space
  • land use
  • development
  • Rural Development
  • Agronomy reform