تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه بندی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

صنعت گردشگری امروزه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده است و به دلیل مزایایی که دارد توجه‌ اغلب دولتها و مسئولان ملی و محلی را به خود جلب کرده است. این صنعت دارای ارکان و انواع طبقه بند یهای گوناگونی است که با آنها مفهوم می یابد و بدون آنها در حقیقت واژه گردشگری بی معناست.
ارکان این صنعت عبارتند از جاذبه‌های گردشگری، تسهیلات و خدمات گردشگری. از طرفی پیشنیاز دستیابی به هر نوع پیشرفت و توسعه ای، انجام تحقیقات درست و اصولی در آن زمینه که یکی از ارکان اصلی هر تحقیق علمی توجه به مبانی نظری است. در مبانی نظری هر تحقیقی، مطالعه در رابطه با تئوریها، مفاهیم و تعاریف کلیدی و مربوط به موضوع تحقیق یکی از الزامات محسوب می شود. هر چند تا کنون تحقیقاتی که در کشورمان در رابطه با واژه گردشگری و طبقه بندی آن انجام شده بیشتر مربوط به گذشته است و مطلبی در اکثر تحقیقات تکرار شده و یا اشکالاتی بر آنها وارد است.
بنا بر این لازم است با نگاهی نو و دقیقتر به این واژه و موضوعات مربوط به آن بپردازیم. مقاله حاضر به تحلیلی پیرامون موضوع گردشگری و جدیدترین و کاملترین طبقه بندی انواع آن پرداخته است و هدف از انجام این تحقیق ارائه تعاریف درست و جدید است تا پایه و اساس تحقیقات بعدی همچون توسعه گردشگری، برنامه ریزی گردشگری، و غیره قرار گرفته و آنها نیز بر این مبنا درست و اصولی انجام شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New analyses about tourism and the types of its classification

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Farajirad
  • Somayyeh Aghajani
چکیده [English]

Tourism industry has great importance these days and because of the significant
advantages, it catches the attention of many governors and national authorities. This
industry contains two fundamental elements and has some types of different
classification, which tourism is meaningless without them. The fundamental elements
of this industry are tourism attractions and also tourism facilities and services.
In any research, first of all suitable and basic studying is needed and one of crucial
element in a perfect research is paying attention to theorical basics. In this part of
research, studying of theories, concepts, important explanations which are related to
the research subject is really necessary.
However up to now, some researchers have down something about the word
tourism and its classification in our country; but most of them are very old and
repetitive, or they have great problems.
So it is necessary to have a new look to tourism explanation and its classification.
This paper analyzes tourism with a new look and introduces the newest and the most
complete classifications of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism elements
  • Types of tourism classification