نوسان سطح آب دریای خزر و تاثیر آن در شکل گیری لند فرمهای ناشی از دینامیک دریا و رودخانه ها(مطالعه موردی شهرستان تالش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تغییرات دوره ای ومتناوب سطح آب دریای خزر باعث تغییر شکل خطوط ساحلی وخسارت به تجهیزات وابنیه های ساحلی می شود. دینامیک طبیعى منطقه ساحلی تالش سبب شده است که شرایط نا پایداری در طول ادوار مختلف بر منطقه حاکم شده ورژیم طبیعى دریاى خزر از نقطه نظر اقتصادى واجتماعى مشکلاتى را در زمینه برنامه ریزى و توسعه منطقه اى و ملى ایجاد کند. شهرستان تالش درساحل غربی دریای خزر واقع شده وبالا آمدن محسوس سطح آب دریا در نوارساحلی خزر و تغییرات ناشی از آن درسواحل شهرستان تالش، خسارات زیادی را به تأسیسات ساحلی، منازل مسکونی، اماکن تفریحی، زمینهای کشاورزی وارد ساخته و در هنگام پسروی موجب بلا استفاده ماندن سازه های ساحلی ساحل نشینان منطقه شده است .بعلاوه بالا و پائین رفتن سطح آب دریای خزر موجب از زیر آب بیرون آمدن یا به زیر آب رفتن زمینهای مجاور دریا شده است. در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تغییرات خطوط ساحلی در محدوده شهرستان تالش بااستفاده از عکسهای هوایی سال 1346و1373 وتصاویر ماهواره ای وبا استفاده از نرم‌افزار Ilwis مقایسه و بررسی شود که نتایج حاصل حکایت از تاثیر روند پیشروی و پسروی آن در مورفولوژی منطقه پایین دست حوضه های ساحلی میباشد. نوسانات دوره ای موجب تغییراتی در لندفرمهای ساحلی منطقه شده وافزایش آب دریا زمینهای وسیعی را درسواحل تالش به زیر آب برده است.تغییرات متعدد خطوط ساحلی دریای خزر باعث از بین رفتن اشکال خطوط ساحلی ونیز پیدایش اشکال وتپه های ماسه ای در طول خط ساحل شده است. بالا وپایین رفتن خط اساس برروی پهنه های تحت فرسایش ورسوبگذاری رودخانه ها تاثیر گذاشته است که این اشکال درسواحل منطقه الگوی پیشروی و پسروی و فرسایش را درمنطقه تالش نشان می دهد. زبانه های ماسه ای که از مهمترین جلوه های ژئومرفولوژی سواحل منطقه به شمار می رود، در اطراف رودخانه های بزرگ منطقه از جمله کرگانرود، شفارود ولیساررود مشاهده می شود که تغیییرات زیادی در آنها مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fluctuation of Caspian Sea’s water level and its effect on the formation of landforms consequent of dynamics of sea and rivers (case study: Talesh province)

نویسنده [English]

  • D Mohsen ranjbar
چکیده [English]

Periodic and recurrent changing of Caspian Sea’s water level causes transformation
of coast lines and damages coastal equipments and constructions. Natural dynamics of
coastal zone of Talesh causes unstable states on the region during different period, and
natural regime of Caspian Sea from the economical and social point of view has
created some problems in the field of local and international planning and
development.
Talesh province is situated in the west coast of Caspian Sea, and noticeable swelling
of water level in the coastal line of Caspian Sea, and the consequent change in the
coast of Talesh province, has inflicted many damages to coastal installation, residential
buildings, recreational areas, and farmlands, and in the time of retreat has caused
disusing of all these constructions in the region. Moreover, fluctuation of water level
of Caspian Sea has caused submersion or reveling of the neighboring lands.
In this research it has been tried to survey the changes of coastal lines in the Talesh
province through compare and survey of aerial photographs of 1346 and 1373, LAN
sat photographs, and Ilwis software. The results indicate the effect of advance and
retreat process of coastal lines on the morphology of the inferior parts of coastal zones.
Periodic fluctuations have caused some changes in the coastal landforms of the
region and increasing of water submerges broad lands in the coast of Talesh.
Numerous changes of coastal lines in Caspian Sea have caused destruction of coast
lines shapes and also creation of new shapes and sandy hills alongside of the shore.
Fluctuation of coast line has affected under erosion areas and deposit of rivers;
these shapes in the coasts of region show model of advance, retreat, and erosion in the
Talesh province. Sandy fingers which are among the important geomorphologic
shapes in the coasts of region have been seen in the around of big rivers of the region
such as Korganroud, Shafaroud, and Lisaroud which numerous changes has been seen
in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Coastlines changes
  • Talesh
  • Landforms of geomorphology