گسترش ناتو به شرق و منافع ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پس از فروپاشی شوروی و انحلال پیمان ورشو، دلیلی برای تداوم حیات پیمان نظامی امنیتی ناتو به نظر نمی رسید اما نیاز به تداوم حیات این پیمان با هدف توسعه هژمونی ایالات متحده و تقسیم هزینه آن سبب گسترش ناتو به سمت شرق شد. در مسیر تسخیر مهمترین صحنه رقابت میان قدرت ها، آسیای مرکزی و تامین امنیت مسیر انتقال انرژی است. با توجه به اینکه ایران در موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار حساسی واقع شده است و ربط دهنده دریای خزر با خلیج فارس و دریای عمان است و در دوران جنگ جهانی دوم هم پل پیروزی نام گرفت بنابراین چشم پوشی از ایران بعنوان یکی از قطب های ژئوپولیتیک منطقه غیر ممکن به نظر می رسد. بنابراین ایالات متحده و ناتو در یک حرکت همسو در تلاش برای گسترش دامنه نفوذ امنیتی این پیمان در جهان هستند. ما می توانیم شاهد حضور ناتو در افغانستان، عراق، آسیای مرکزی و ترکیه باشیم و در این زمان ایران می بایستی خود را با واقعیت این حضور تطبیق دهد. واضح است که تدوین سیاست درست در این راستا تامین منافع کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The expansion of NATO toward east and Iran s national interests

نویسندگان [English]

  • Masoud Almasi
  • Ezzatollah Ezzati
چکیده [English]

After the fragmentation of the Soviet Union and disintegration of Warsaw Treaty
there wasn’t any reason for the continuation of military. Security treaty of NATO . But
the need for the continuation of this treaty with the purpose of expanding United states
hegemoney and distributing its cost, movd toward the expansion of NATO toward
east. In the way of conquering, the most important scene of rivalry among powers is
central Asia and providing the security of routes of transporting energy. According to
this fact that iran is located in a very crucial geopolitical position and is the connective
of Caspian Sea with Persion Gulf and Oman sea and was named the bridge of victory
during the second World War, So forbearance of Iran s role as one of the geopolitical
centers of the region seems to be impossible. Therefore United states and NATO in an
ipsilateral movement are trying to expand the extent of security role of this treaty in
the world. So we can see the presence of NATO in Afghanistan, Iraq, central Asia and
Turkey. In this period Iran is forced to adapt itself with the reality of this presence. It's
clear that compilation of correct politics will lead toward provision of national
interests

کلیدواژه‌ها [English]

  • NATO
  • European Union
  • Iran
  • Rivalry
  • Benefits