تحلیل کاربری اراضی شهر آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه، نابسامانی در ویژگی های کاربری زمین شهرها بوجود آمده است، جهت ارتقاء کیفی شهرنشینی، ساماندهی کاربری اراضی شهرها از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. شهر آمل هم یکی از شهرهائی است که نابسامانی در کاربری زمین شهری موجب عدم آسایش شهروندان شده و این نابسامانی ها شامل: عدم تناسب سرانه کاربری ها با سرانه استاندارد و عملکرد نامناسب برخی از فعالیت ها می باشد. در پی چنین مشکلاتی، سعی شده تا این مقاله با هدف سامان دهی به فضای شهر و به منظور اعتلای کیفیت زندگی تدوین گردد.
در این مقاله مشکلات و نارسائی های تک تک کاربری ها بطور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به شرایط جغرافیائی، اقتصادی و کالبدی شهر و با توجه به مباحث توسعه پایدار، بحث سرانه ها واستانداردهای رایج در شهرسازی و با بهره مندی از سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS)  به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است و نتایج بررسی های انجام شده بصورت ارائه وضع مطلوب برای هریک از کاربری ها و همچنین پیشنهادات و رهنمودهای کلی تدوین گردید، و در پایان این نتیجه حاصل شد که با استناد به رقم سرانه ها، جز کاربری فرهنگی – مذهبی، سرانه سایر کاربری ها از سرانه معمول در شهر های ایران کمتر است اگرچه با استانداردهای جهانی هم فاصله دارد، در این راستا ازآنچه که می تواند در مرتفع نمودن مشکلات مؤثر باشد می توان از: تنوع کاربری ها، افزایش کیفیت عملکردی کاربری ها، دسترسی مناسب به آنها و توزیع خدمات در حوزه های وابسته به شهر نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of land use in Amol City

نویسندگان [English]

  • Masoud Mahdavi
  • Ali Tavakolan
چکیده [English]

Planning of urban land use is the main core of urban planning. Today, disorder has
been created in characteristics of land use in the cities due to unplanned urbanism.
Orderliness of urban land use is highly important for qualitative enhancement of
urbanism. City of Amol is one of the cities in which disorder in urban land use has
caused incontinence for citizens, which includes lack of proportion between per capita
of occupancies and standard per capita and inappropriate performance of certain
activities. Considering such problems, this article is compiled with the aim of
orderliness of city environment for the purpose of enhancement of quality of living.
In this article, problems and disorders of every single occupancies have been
verified qualitatively and quantitatively and analysis of occupancies has been dealt
with in consideration of geographical, economic and structural conditions of the city
and sustainable development, per capita and conventional standards of town planning
by application of Geographical Information System. Results of verifications were
compiled in the form of presenting desirable situation for each occupancy as well as
offering general suggestionsand guidances
Finally, theresults showed that according to figure of per capita (Excluding culturalreligious
occupancies), per capita of other occupancies is lower thanusual per capita in
cities of Iran while it is lower than world standards. The elements that can be effective
for elimination of problems are namely diversity of occupancies, improving the
operational quality of occupancies and their suitable accessibility and distribution of
services in the fields associated with the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • planning
  • Urban development
  • City of Amol