بررسی تأثیر کشت گل و گیاهان زینتی بر اقتصاد شهرستان پاکدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

طی چند دهه گذشته تنوع بخشی به صادرات کشور و به عبارتی دیگر گرایش به استراتژی توسعه صادرات و جهش صادراتی، شدیداً مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا صادرات کالاهای غیرنفتی به منظور جایگزینی هر چه بیشتر سایر کالاها بجای نفت در جهت رشد اقتصادی و ایجاد وتحول ساختاری در آن، افزایش فرصت های شغلی، کسب درآمدهای ارزی و در نهایت امکان بروز توانهای بالقوه مدنظر قرار دارد. اصولاً در راستای توسعه اقتصادی، شناخت منابع و عواملی که از مجرای صادرات بر رشد تأثیر می گذارد از اهمیت بالایی برخوردار است , به ویژه منابعی که از مزیت نسبی و خصوصاً از مزیت رقابتی نیز بهره مند باشند. یکی از کالاهایی که به واسطه ویژگی های طبیعی و سوابق تاریخی در برخی از نقاط ایران قابل تولید بوده و به لحاظ کسب درآمدهای ارزی می تواند در ترکیب صادرات غیرنفتی قرار بگیرد، گل و گیاهان زینتی است.
با فراهم کردن زمینه تولید گل و گیاهان زینتی در حجم بالا و صادرات آن می توان درهای بازارهای جهانی را بر روی اقتصاد کشور گشود و از آنجایی که این محصولات دارای توان بالقوه ای در کسب درآمد ارزی بالا می باشند، در ترکیب با صادرات سایر کالاهای غیر نفتی می تواند نقش بسیار مهمی در تدوین برنامه اقتصادی بدون نفت و تنوع بخشی به صادرات داشته باشد و از طرف دیگر کشت گل و گیاهان زینتی در روستاها علاوه بر ایجاد اشتغال , سبب افزایش درآمد و پس انداز و انباشت سرمایه روستائیان شده و به توسعه اقتصادی روستا منجر می گردد که نهایتا" توسعه پایدار را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impression investigation of cultivation of cut flowers and putplants on pakdasht economy

نویسندگان [English]

  • Masome Pazoki
  • Mojtaba Ghadiri Masomd
  • Alireza Estelaji
چکیده [English]

During the several past decades, making variety in exports or on the other hands,
tendency to exports development and export mutation strategy violently has been
being emphasized. In this way, for the purpose of replacing other goods instead for oil
in economical growth, development and making structural transition, increasing job
opportunities, acquiring foreign income and finally possibility of divulging of
potentials abilities exports of non-oil goods has been being emphasized.
For economical development, knowledge of resources and effective factors on
growth by exports has high importance, especially, those resources that they have
proportional preference and competition preference. One of these goods that can be in
non-oil exports complex, is cut flowers and put-plants, because of Pakdasht physical
and historical pervious record.
With preparing the way for cut flowers and put-plants production and exports, the
universal markets gates will open to Iran and Pakdasht economy. Considering that
these productions have potential ability fore acquiring high foreign income, they can
have the very important role in arranging of non-oil economical plan and make variety
in exports.
In the other way, cultivation of cut flowers and put-plants in villages has made
occupation, increasing income and pile up wealth that has lead to economical
development in villages; finally it will make sustainable development in villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cut flowers and put plants cultivation
  • economical development
  • complementary and small industries dependant on cut flowers and put-plants cultivating
  • making occupation
  • Rural Tourism