تحلیل سیر تحول و توسعه عمران شهرهای جدید مورد مطالعه شهر جدید هشتگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

شهرهای جدید در نظام‌های اجتماعی – اقتصادی در جهان دچار تحولات بسیاری شده اند، به این ترتیب تعریف دقیق و جامعی به دست نیامده است و هر جامعه ای بر اساس کارکرد مورد نظر آن را تعریف کرده اند.در همین راستا شهرهای جدید دارای تاریخ تولد مشخصی هستند و در زمان کوتاه و معینی ساخته می‌شوند. این گونه شهرها در تضاد کامل با پیدایش و تحول شهرهای متراکم هستند که بر اساس یک هسته، پیش از شکل گیری شان به کندی رشد
می کنند. معمولاً برنامه ریزان شهر جدید بر پایه پیش بینی جمعیت تخمینی آنها را احداث می کنند،که پایه ای برای نیازهای کالبدی،اقتصادی و اجتماعی آینده باشد.طراحی و ساخت شهرهای جدید عموماً در زمین‌های بکر و دست نخورده است که بدون هسته تشکیل می شود. ایجاد شهرهای جدید در دو دهه گذشته در ایران در اطراف تهران و شهرهای بزرگ کشور تجربه تازه ای بود که مسائل بسیاری را برای طراحان، برنامه ریزان و مسئولان مطرح ساخت.این شهرها عموماً پس از مسائل و مشکلات ناشی از روندتوسعه و به طور اخص زندگی شهری در این گونه کلان شهرها برنامه ریزی، طراحی و اجرا گردید. به منظور تمرکززدایی از شهرهای بزرگ(مادر شهرها) که دارای جمعیتی هستند و
محدودیت هایی در گسترش فیزیکی دارند، ایجاد شهرهای جدید با هویت مستقل یا به صورت افماری یکی از ایده های غالب نزد متخصصان شهرساز و برنامه ریزان شهری است 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis Of Changes Of In New Cities Over A Period Of Time, Sample Study Of The New City Hashtgerd

نویسنده [English]

  • Soudabeh Harati
چکیده [English]

New cities in social and economic systems has been widely changed, so a precious and
complete definition did not established and each society has defined that according to
it's special applications.
By the way new cities has a special " birthday" and build in a short and definite time.
such cities are the opposite point in compare with creation and revolution of
centralized cities which base on a core slowly before their creation .new urban
planners usually make cities based on prediction of estimated population, so the future
requests on frame work, social and economic matters will considered . design and
build of new cities generally made in virgin land without a core .
Making new cities in Iran beside of Tehran and big cities was a new experience
through two previous decades which made designers, planners and managers to be
encountered with new problems.
These cities has been planned after facing with the development problems of
metropolises and specially the civilization problems.
For de-centralization of very big cities (metro polis) with a population and
limitation of physical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New cities
  • Independent Cities
  • Dormitory Cityes
  • Satellite Cities