نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک، بخش لواسانات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

صنعت توریسم در سالهای اخیر و بخصوص بعد از جنگ جهانی دوماز رشد شتابانی برخوردار گشته به گونه‌ای که عنوانانقلاب گردشگری را برای آن برگزیده‌اند.گردشگری امروزه به یکی از مهم‌ترین محرکهای اقتصادی در سطح بین‌المللی درآمده و کارشناسان مسائل اقتصادی آن را در کنار بیمه و بانکداری به عنوان صنایع پویا و مهم قرن حاضر قلمداد می‌کنند و گردشگری روستایی یکی از اجزای مهم صنعت گردشگری بشمار آمده و نیروی اصلی در زمینه بهبود رشد اقتصادی روستاها محسوب می‌گردد و با ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد محلی شده است.
گردشگری روستایی پایدار سبب احیای فرهنگ محلی و سنتی روستاها، تشویق فعالیت‌های جمعی روستائیان، افزایش درآمد روستائیان، مهاجرت و تخلیه روستاها و… می‌شود و بهترین راهکار برای روستاها توسعه و گسترش گردشگری روستایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tourism in Stable Rural Development (Case study: Lavasan Koochak Rural District, Lavasanant County)

نویسندگان [English]

  • Simin Najmi
  • Majid Vali Shariat Panahi
چکیده [English]

The tourism industry has been developed in recent years, especially after the
Second World War, so increasingly that has taken the name of tourism revolution.
Tourism today has become one of the major economic stimulants in an international
level, and specialists of economic issues assume that along by insurance and banking
as a major dynamic industry in the current century. Rural tourism is one of the major
components of tourism industry and is the main power of improving economic growth
in rural areas. It has also made a strategic chance and led to the diversity of local
economy.
Stable rural tourism revives the local and traditional rural culture, encourages
collective activities by rural people, increases the income of rural people, establishes
new economic sources for rural people, conserves the natural, cultural and social
environment, sustains the population, and prevents the migration and evacuation of
rural areas. The development and expansion of rural tourism will be the best strategy
for rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable development
  • Rural Area
  • Stable rural development
  • Tourism
  • Stable rural tourism