توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل توسعه پایدار شهری، شهرهای استان یزد در 92 شاخص در قالب 9 بخش است. روش پژوهش"توصیفی – تحلیلی" است. جهت تحلیل داده ها از مدلهای کمی برنامه ریزی و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته شهر یزد به عنوان پایدارترین شهر و شهر خضرآباد به عنوان ناپایدارترین شهر شناخته شد. با رتبه بندی شهرهای استان یزد در سطوح پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار مشخص گردید که شهرهای یزد و میبد پایدار، شهرهای اردکان، مهریز، طبس، تفت و ابرکوه نیمه پایدار و شهرهای بهاباد، بافق، شاهدیه، حمیدیا، اشکذر، مروست، هرات، زارچ، احمدآباد، عشق آباد، عقدا، نیر، دیهوک، مهردشت، ندوشن و خضرآباد ناپایدار شناخته شده اند. استفاده ازمدل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که شاخص های جمعیتی در اولویت اول، شاخص های اقتصادی در اولویت دوم، شاخص های بهداشتی – درمانی در اولویت سوم و شاخص های آموزشی، تاسیسات و تجهیزات، کالبدی، زیست محیطی، فرهنگی و ارتباطات و حمل و نقل به ترتیب در اولویت های بعدی برای توسعه پایدار شهرهای استان یزد به ترتیب از پایین به بالا پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Urban Development (Case study, Cities in Yazd province)

نویسندگان [English]

  • Malihe Zakerian
  • Akbar Parhizkar
چکیده [English]

This thesis aims to investigate and analyze the sustainable urban Development of
cities in Yazd province concerning 92 indexed in sections. The method used in this
study is descriptive- analytic. To analyze data, quantitative programming models and
computer soft wares were used. According to this study Yazd was known as the most
sustained City and Khezr Abaad was known as the least sustained city, Ranking Cities
as Sustained, semi sustained and not sustained it was recognized that Yazd and
maybod were sustained Cities, Ardakan, Mehrize, Marvast, Haraat. Zarch, Ahmad
Abaad, Eshgh Abaad, Aghda, Neer, Deyhook, Nodoshan and Khezr Abaad were not
Sustained. Using multi-Variable regression model it is shown that demographic
indexes are of highest priority, economical indexes as the second priority, hygienic
indexes as the third priority and economical installation or equipment form,
environmental, cultural, communicative and transportation indexes in next levels of
priority which are suggested for sustainable urban development of cities Yazd
province respectively, from bottom to the top.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development City
  • Yazd province
  • Factor analysis