بررسی جایگاه چابهار در ترانزیت شمال جنوب و نقش آن در توسعه شهر های همجوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در دهه های اخیر توجه به گفتمان ژئواکونومی و نقش برتر اقتصاد در مناسبات جهانی، ژئوپلیتیک انرژی و انتقال و
امنیت آن از جایگاه بالا تری در مناسبات بین المللی برخوردار شده است. بندر راهبردی چابهار که تنها بندر اقیانوسی
ایران در شمال دریای عمان بوده، نزدیک ترین و آسان ترین راه دسترسی کشورهای آسیای مرکزی (که محصور در
خشکی اند ) به آبهای آزاد است. مناطق حاشیه ای و مرزی کشور علی رغم ظرفیت ها و توانمندی ها، به علت دوری
از مرکز تصمیم گیری و به لحاظ اتخاذ سیاستهای توسعه ای و برنامه های غیر آزمایشی، پیامدهای نامطلوبی برای این
مناطق به همراه داشته، که مهمترین آن عدم توسعه یافتگی و محرومیت و حاشیه ای بودن این مناطق است .
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای
ترانزیتی خوبی بهرمند است. سواحل جنوبی کشور بخصوص سواحل زیبای دریای عمان با دسترسی مستقیم کشور به
دریاهای آزاد و اقیانوسهای پهناور ،توانهای بالقوه زیادی در زمینه ترانزیت کالا و انرژی، که ایران در کانون بیضی
انرژی قرار داشته و ایجاد منطقه آزاد و قرار گیری در کریدور ترانزیت شمال – جنوب، نقش مهمی ایفا می نمایند، که
در آینده توسعه و امنیت منطقه و کشور را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله جایگاه چابهار به لحاظ ژئوپلیتیک و
ژئواکونومی در ترانزیت شمال- جنوب و اهمیت آن در توسعه و امنیت جنوب کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می
گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chabahar place in transit north and south, and its role in Development of neighboring cities

نویسندگان [English]

  • Ezzatolah Ezzati
  • Shamsoddin Shokri
چکیده [English]

In recent decades attention to the geo economy discourse and super role of economy in
international relations, energy Geopolitics and transmission and its security has high worth in
the international relations. Chabahar Strategic Bandar which is only oceanic Bandar in the
north of gulf of Oman in Iran, is the nearest and easiest way of central Asia countries (which
are surrounded in the land) to the high seas. Marginal areas of Iran despite capacities and
capabilities, in cause of being away from the decision making center and in terms of catching
development policies and non- experimental plans for these districts has worse consequences,
which the most important of them is lack of development of these districts and being
marginal. Islamic Republic Of Iran, is one of the countries which has many transit advantages
in terms of placing in the suitable geographic positions. South coasts of Iran, specially coasts
of Oman is in center of ovalenergy in cause of direct access to the high seas and width
oceans, potential powers in field of goods and energy transmission, also placing in the Northwest
transit path plays important role, which in the future leads to the development and
security of district and Iran. In this article Chabahar dignity in terms of geopolitics and geo
economy In North-west transit and its important in development and security in west have
been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitics
  • Geo Economy
  • Transit
  • Free Economic Zone (FEZ)