روند توسعه اقتصاد روستایی ، مطالعه موردی: دهستان میان جوین سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این پژوهش با عنوان روند توسعه روستایی نمونه دهستان میان جوین با تأکید بر بخش کشاورزی با هدف شناسایی منابع
طبیعی، انسانی، اقتصادی و همچنین شناخت مسائل و مشکلات در زمینه کشاورزی و تنگناهای توسعه روستایی انجام
شده است.بر اساس مطالعات انجام شده، با توجه به ویژگی های طبیعی، اقلیمی شرایط نسبتاً مساعدی را جهت رشد و
توسعه کشاورزی فراهم آورده تا جایی که کشاورزی مهم ترین بخش فعالیتهای اقتصادی است. و می توان گفت که
فعالیتهای کشاورزی بیشترین درآمد روستائیان را تأمین می کند. البته در این زمینه نیز مشکلاتی وجود دارد که مهمترین
آنها عبارت است از: کوچک بودن قطعات ارضی و به تبع آن نظام بهره برداری (خرد مالکی، خانوادگی)، توزیع
نامناسب بارندگی در طول سال، عدم بهره برداری بهینه از منابع آب، روشهای غلط آبیاری وغیره. راهبردهای توسعه
روستایی در دهستان میان جوین متکی بر بهره برداری بهینه از منابع آب موجود به وسیله اصلاح انهار سنتی وساخت
انهار سیمانی یا انتقال آب در شاهراه ها توسط لوله های قطور، سرمایه گذاری در زمینه استفاده از روشهای نوین آبیاری،
حفظ و یکپارچه گی اراضی، تشویق و حمایت دولت از کشاورزان .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The development of the rural economy Case study: Mianjovin,Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Kazem Jajarmi
  • Omolbanin Nobaghi
چکیده [English]

This investigation performed under title of rural development process in rural district of
miyanjovein conformed with agricultural part in purpose of recognition natural humanity,
economic resource of rural district and also recognition of problems about agricultural field
and rural development. According to performed studies regard to natured and climate
properties. Relatively ideal condition provide for developing agricultural process somewhat
agriculture is consider as important part of economic activities of course there are problems
in this field which more important of themes follow; Land area are small and other cases such
as unsuitable distribution of rainfall in during of year, don’t optimal operation “cutilization”
of zater sources, incorrect manner of irrigation. In this rural district reliedon optimal
utilization of water resource by modify traditional canal “stream” and construction of cement
canal or trans form water to main way via bulky “thick” tubes, investment on using field from
modern irrigation manner, protection and integration lands, encourage and supporting farmer .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural
  • Agricultural
  • development
  • Rural Development
  • district miyanjovein