تاثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی، مطالعه موردی( روستاهای آهار ، گلدسته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

توسعه روستا ، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می رود که این سیاست ارتباط تنگاتنگ با
نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزارها و روش های مختلفی وجود دارد که سند دار کردن
واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای املاک در روستا به موازات سایر سیاستهای توسعه ای مناطق
روستایی از جمله این روش هاست.
این تحقیق بر آنست با موشکافی از تجارب و عملکرد کشورهای مختلف و فعالیت های صورت گرفته در سند دار کردن
واحدهای مسکونی روستایی کشور و آسیب شناسی آنها میزان موفقیت آن را بررسی نماید. به این منظور تحلیل و
ارزیابی آن براساس روش میدانی و موردی در سه نقطه جغرافیایی متفاوت صورت گرفته و نتایج حاصله از آن نیز
متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Issuance of certificates of ownership of rural dwellings in rural development case study:Villages Ahar, Goldasteh

نویسندگان [English]

  • Soheila Irankhah
  • Mojtaba Ghadiri Masoum
چکیده [English]

Rural development, policy and strategy of stable development in any country is considered
that this policy is closely linked with the intellectual and attitudinal And institutional policies
and procedures there are different tools that make the housing units Or document issued to the
general term for real estate in the village along with other rural development policies,
including our approach.
This thesis on the experiences of different countries and means of scrutiny of the activities of
rural housing units in the country and make their pathology to examine the success rate In
order to analyze and evaluate the case based on the field and at different geographical points,
and the results it has been different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural
  • export documents
  • develop